Zwembad in combinatie met kunstijsbaan in Amersfoortse Vathorst voorlopig van de baan

De ontwikkeling van een kunstijsbaan in combinatie met een zwembad in de Amersfoortse wijk Vathorst is voorlopig van de baan. Wethouder Arriën Kruyt (Sport) maakte woensdagochtend bekend dat er onvoldoende mogelijkheden zijn op korte termijn een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Vanaf 2016 zijn er volgens hem wel weer nieuwe mogelijkheden.
Kruyt zei met pijn in mijn hart te moeten constateren dat het niet mogelijk is het plan financieel rond te krijgen. ,,We krijgen niet de financiële steun van de provincie Utrecht die we vooraf hadden gehoopt.” Al eerder was bekend dat de provincie slechts 1,3 miljoen euro aan subsidies heeft toegezegd, terwijl de initiatiefnemers hoopten op zeven miljoen euro.
Een andere reden voor uitstel van de ontwikkelingsplannen is volgens Kruyt dat het voorlopig niet mogelijk blijkt te zijn de grootschalige detailhandel – zoals winkels, fitness en hotels – te ontwikkelen die de sportvoorzieningen mogelijk moeten maken. ,,De ontwikkeling van het Eemplein en de tennisaccommodatie Leisureworld in Vathorst hebben de prioriteit. De markt is bovendien beperkt. Een derde groot project zou de andere twee in gevaar kunnen brengen.”
De economische crisis speelt hierbij ook een rol. ,,Door de vertraging in het opleveren van woningen in Vathorst ontstaat een dekkingsprobleem voor de voorzieningen.” Uit onderzoek van de gemeente blijkt volgens Kruyt dat een zwembad niet voor 2016 in Vathorst kan worden gerealiseerd. De gemeente Amersfoort voerde dit jaar overleg met buurgemeente Nijkerk over de gezamenlijke ontwikkeling van de ijsbaan/zwembad combinatie, mogelijk ook op Nijkerks grondgebied. Het zwembad zou voor Nijkerk een vervanging zijn voor zwembad De Slag in Hoevelaken dat binnenkort dicht zou gaan. Omdat het zwembad nu tot en met 2015 openblijft, bestaat volgens de wethouder niet meer de noodzaak om op korte termijn met een nieuwe voorziening te komen. Hij stelt wel dat beide gemeenten samen blijven optrekken.
Kruyt benadrukt dat de kunstijsbaan niet definitief van de baan is. ,,Er is behoefte aan een kunstijsbaan. De drie miljoen euro die we als gemeente hebben gereserveerd, blijft ook gewoon staan. Vanaf 2016 zijn er nieuwe mogelijkheden.”
Voorzitter Rimmert Mulder van de Stichting Kunstijsbaan Eemland (SKE) noemt het jammer dat de ijsbaan niet in 2011 wordt gerealiseerd. ,,Dat is mijn primaire reactie. Maar het positieve is dat de gemeente aangeeft dat de ijsbaan er wel moet komen. Het is ronduit goed nieuws dat de gemeente de gereserveerde drie miljoen euro laat staan, want als geld niet wordt uitgegeven, bestaat de reëele dreiging dat het aan iets anders wordt besteed, zeker in economisch gezien barre tijden.”
Dat het zwembad in Hoevelaken langer openblijft noemt hij ook een positieve ontwikkeling. ,,Dat betekent dat de combinatie zwembad/ijsbaan blijft bestaan. En dat brengt de realisatie van de ijsbaan ook dichterbij.”
Minder te spreken is Mulder over de rol van de provincie Utrecht. ,,Het is heel teleurstellend dat de provincie er nauwelijks geld voor over heeft. Volgens de provincie is de kunstijsbaan geen bovengemeentelijke voorziening, onbegrijpelijk want Amersfoort is weliswaar de grootse gemeente en leading, maar er wordt heel nadrukkelijk samengewerkt met omliggende gemeenten. We heten niet voor niets SK Eemland.” Volgens Mulder staat de provincie Gelderland veel positiever tegenover de plannen dan de provincie Utrecht en ligt daarom een eventuele vestiging in Nijkerk steeds meer voor de hand.
De positieve houding van de gemeente Amersfoort is voor het bestuur van de SKE reden om te blijven bestaan. ,,Als de kunstijsbaan van de agenda zou zijn afgevoerd en de 3 miljoen euro aan iets anders zou worden uitgegeven, dan zouden we de energie en geloofwaardigheid niet meer hebben gehad om door te gaan”, aldus Mulder. ,,Maar zo ver is het gelukkig niet gekomen.”

(Bron: DeStadAmersfoort.nl)


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie

Dewi Online