Berichten

Zwemwaterwet wordt Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en treedt in per 2019

/
Op 1 januari 2018 zou de nieuwe zwemwaterwet in werking treden.…