Themadag ‘Omgaan met gevolgen bezuinigingen’

In heel Nederland wordt bezuinigd. Ook boven de recreatiebranche pakken donkere wolken samen en leiden hier en daar al tot enorme klappen. Zo voeren gemeenten bezuinigingen door waardoor zwembaden gesloten worden en staat schoolzwemmen in veel gemeenten op de nominatie te worden afgeschaft.

Grote bezuinigingen betekenen grote veranderingen en dus ook een belangrijke rol voor de medezeggenschap. Alle reden voor Abvakabo FNV om hier uitgebreider aandacht aan te schenken tijdens het tweede medezeggenschapsplatform, op donderdag 2 februari 2012 te Harmelen

Tijdens het 1e medezeggenschapsplatform is uitgebreid stil gestaan bij de zorgwekkende ontwikkelingen in de sector. Deze tweede platformbijeenkomst willen we hier dieper op in gaan. Hoe beoordeel je bezuinigingsplannen en de gevolgen voor het personeel? Wat is een sociaal plan en wanneer moet er een sociaal plan gesloten worden? Hoe gaat dat in z’n werk? Welke collega’s komen als eerste in aanmerking bij eventueel ontslag? Hoe kunnen gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen worden? Welke rol heeft de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hierbij? Al deze vragen komen aan bod tijdens de 2e platformbijeenkomst.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen hebben tijdens het 1e medezeggenschapsplatform aangegeven dat het gesprek met de bestuurder vaak een lastig punt is. Om die reden hebben we naast een deel theorie ook een praktisch onderdeel in het programma opgenomen. Wat zijn goede manieren om het gesprek met de bestuurder in te gaan? En hoe zorg je ervoor dat de bestuurder niet op de stoel van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gaat zitten of geïntimideerd wordt door de bestuurder?

Deze themadag is niet alleen interessant als je op dit moment geconfronteerd wordt met bezuinigingen. Ook als je in de toekomst een bezuinigingstaakstelling opgelegd krijgt, dan is deze themadag interessant. In de praktijk blijkt namelijk dat ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en vakorganisaties in die gevallen meer kunnen doen voor het personeel om gedwongen ontslag te voorkomen.

Donderdag 2 februari 2012 te Harmelen van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Geef je voor 15 januari 2012 op via onze website www.abvakabofnv.nl/recreatie

Deelname aan deze training is gratis. Leden van Abvakabo FNV krijgen de reiskosten vergoed.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Kitty van den Hoven op 079-3536791 of via recreatie@abvakabo.nl


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier

Een gedachte over “Themadag ‘Omgaan met gevolgen bezuinigingen’

Reacties zijn gesloten.