23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Stilte rondom licentiesysteem brengt onrust

Zorgen dat de consument een gefundeerde keus kan maken en meteen de kwaliteit borgen. Dat was het doel van het nieuwe licentiesysteem van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ voor aanbieders van zwemlessen. Maar het licentiesysteem heeft nogal wat voeten in de aarde. Er is veel commotie ontstaan en het is nu even stil rond de invoering van het systeem. Zelfs wordt gesuggereerd dat het invoeren van het licentiesysteem zou zijn afgeblazen en dat dit alles heeft geleid tot onrust in de top. Een stilte voor de storm?

Met de opkomst van particuliere zwemscholen zag het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de concurrentie in de zwembadbranche in hoog tempo toenemen. De dynamiek op de markt zorgde her en der voor toenemende onrust. De kwaliteit van de lessen stond soms ter discussie, net als het behaalde diploma zelf. Dat was tenminste de kritiek van de traditionele aanbieders, de baden en zwemverenigingen. Omgekeerd vonden de nieuwe intreders het aanbod vaak ouderwets en ingehaald door de tijd. De traditionele aanbieders zouden niet luisteren naar de klant en geen oor hebben voor moderne marktontwikkelingen. Ook aan de vraagzijde leek de onrust toe te nemen. Over de status van het zwemdiploma, het eindproduct en ook over het didactische proces.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Voeten in de aarde
Een in opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ uitgevoerd onderzoek door het bureau DASKA bracht de hele problematiek in beeld: het vertrouwen bij de consument moet worden teruggewonnen. Het antwoord van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ was een licentiesysteem voor aanbieders van zwemlessen om iedereen, van ouders tot overheid en media duidelijk te maken dat de kwaliteit van de lessen, en het behaalde diploma, in elk opzicht is gegarandeerd. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ heeft steeds gezegd beslist geen harnas voor ogen te hebben, wel een kader waarbinnen gepresteerd moet worden en onderdeel uitmaakt van een continu proces van kwaliteitsbewaking. Met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als controleur van het Nationale Zwemdiploma. Maar de vraag die nu op lijkt te komen is toch in hoeverre de bewegingsruimte van de zwembaden hiermee wordt beperkt. En aan de vooravond van de implementatie van het licentiesysteem lijkt het systeem ten gronde te zijn gericht. De hele discussie heeft nogal wat voeten in de aarde. Ook bij ons in de LinkedIn groep ZwembadBranche is enige tijd geleden al een discussie ontstaan over de waarde van de verschillende zwemdiploma’s die er op de markt zijn. De vraag vanuit de LinkedIn groep was wat men vindt van de diversiteit van aanbieders van zwemdiploma’s. De meningen zijn verdeeld. Duidelijk is wel dat kwaliteit voorop staat. Maar of dit nu één organisatie is of meerdere of dat er een bovenliggend instituut is die dit bewaakt, daarin verschilt men van mening.

Veel vragen, nog weinig antwoorden
Tot op heden is het licentiesysteem niet ingevoerd en het lijkt er zelfs op dat het er helemaal niet komt en daarmee het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in een spagaat zit. Er heerst onduidelijkheid over het voortbestaan van het platform. In 8 jaar tijd zou dit dan de tweede keer zijn dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in een crisis verkeert. Volgens Kees van Zanten manager zwembaden van de gemeente Hardenberg een zeer ongelukkige situatie. In een brandbrief richting zijn collega’s geeft hij aan dat dit geen goed goede ontwikkeling is voor de zwembadbranche. “De wetenschap dat dit scenario werkelijkheid kan worden brengt het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in een spagaat. Houd je vast aan je principes met de kans dat een deel van je inkomsten wegvloeit of zwak je je principes af om de afnemers aan boord te houden? Wil je garanderen dat het Nationale Zwemdiploma in Maastricht even waardevol is als in Groningen? Of laat je gebeuren dat het ‘Nationale’ ingeruild wordt voor ‘Lokale’ zwemveiligheidsdiploma’s. Hebben wij, als toezichthouder aan de badrand, vertrouwen in de definitie van zwemveiligheid van de concullega? Of zullen we het verschil niet zien? En onze klant dan? Kortom: veel vragen. Wie gaat ons de antwoorden geven? Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zit in de spagaat en lijkt bestuurlijk richtingloos.” Het is volgens Van Zanten niet eenvoudig maar wel noodzakelijk om antwoorden te krijgen. “Alles is daarbij bespreekbaar. Ook dat we als verdiener aan zwemlessen niet meer zelf bepalen wat zwemveiligheid is en daarmee het risico lopen tot verlies van omzet. We moeten echter voorkomen dat we gaan tornen aan het waardevolle Nationale zwemveiligheidsdiploma. Het moet dus een echt diploma worden, anders dan het veterstrik diploma. Beschermd en bewaakt.” Inmiddels delen meerdere zwembaden zijn visie.

Wordt vervolgd
Het is inmiddels duidelijk dat het licentiesysteem heeft geleid tot vragen, veel vragen. Dusdanig dat de invoering van het systeem nog op zich laat wachten. Om meer duidelijkheid te krijgen vroegen wij het bestuur om uilteg (zie volgende pagina). Het bestuur is echter van mening dat het licentiesysteem er wel zal komen, in het belang van de zwembranche. Over de eventuele op hande zijnde bestuurlijke crisis laat niet iedereen zich uit. Vanuit de branche zelf zijn er echter steeds meer geluiden die doen vermoeden dat het licentiesysteem nog een lange weg te gaan heeft. En dat er, nog voordat een dergelijk systeem zal worden ingevoerd, eerst duidelijkheid moet komen over een instituut als het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. In hoeverre is dit in de huidige setting krachtig genoeg om de branche goed te vertegenwoordigen. Duidelijk moge zijn dat in deze tijd waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen (opkomst commerciële partijen, zwemwaterwet, zwemdiploma, bezuinigingen) de branche behoefte heeft aan een sterke partij die alle belanghebbenden goed kan bedienen.
De tijd zal het leren. Wordt zeker vervolgd dus.

Om te achterhalen wat nu de situatie is, benaderden wij het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bestaande uit KNZB, RECRON en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de Bedrijfsgroep Zwembaden RECRON.

Lees verder in ZwembadBranche #34