Is dit flauw of slecht om te zeggen of te vragen?

Zwemmen staat vaak in de belangstelling. Of het nu over de nieuwe diploma’s gaat die de KNZB wil gaan uitgeven, over schoolzwemmen of over het grote aantal kinderen dat niet het gehele Zwem A, B en C behaalt. Maar helaas ook door het grote aantal verdrinkingsgevallen van de afgelopen zomer. Omdat zwemles geven en alles wat daar om heen zit mijn vak is, kan ik het niet nalaten mijn column aan deze onderwerpen te wijden.

Deze week las ik het verdrietige verhaal van Jolanda in de rubriek ‘Praat Mee’ in Margriet. Ze ging naar het afzwemmen van haar neefje en in een onbewaakt ogenblik verloor ze haar dochtertje van tweeënhalf jaar in de overvolle kantine uit het oog. “Tot dat ene onomkeerbare moment. Niet meer dan een minuut. Weg was ze”, schrijft Jolanda. “Het schuldgevoel was onmetelijk groot en de pijn intens”. Daarbij schrijft zij dat er opmerkingen waren, waarin doorklonk ‘Had toch opgelet, je weet als moeder toch dat er water is…’.

Vreselijk en onbegrijpelijk. Toch zou ik Jacco Verhaeren graag willen vragen om in dit geval aan die moeder uit te leggen wat hij bedoelt met: “Zwemles wordt gezien als iets om niet te verdrinken. Maar ik zie het als sport”. Is dit flauw of slecht om te vragen? Ik denk van niet. Kinderen zijn een kostbaar goed. Maar ze zijn ook kwetsbaar. Kinderen zou je het liefst tegen alle nare dingen in hun leven willen beschermen. Dus is en blijft veiligheid de belangrijkste reden waarom je wilt dat jouw kind leert zwemmen. Dat zwemmen ook heel veel plezier kan geven, kan ik beamen. Dat wedstrijdsport leuk is en misschien ook belangrijk is, wil ik geloven. Maar veiligheid niet als eerste doel voor het leren zwemmen te zien, vind ik een ‘beetje dom’. En ik begrijp ook niet goed dat Jacco Verhaeren dat zegt. In zijn functie als technisch directeur van de KNZB zou hij toch beter moeten weten.

Schoolzwemmen afschaffen in een tijd waarin kinderen meer moeten bewegen wegens de gevaren van overgewicht begrijp ik niet. Een tijd waarin steeds meer ouders het helaas niet voor elkaar krijgen om er voor te zorgen dat hun kind leert zwemmen. Ik hoop dat ik het verkeerd zie en dat er niet gewacht wordt tot er nog meer kinderen verdrinken. Waar ik overigens ook weinig van begrijp is dat er scholen zijn die met schoolzwemmen stoppen omdat de cognitieve vakken belangrijker zijn. Bij een inspectiebezoek of CITO is het noodzakelijk voor een school om hoog te scoren. Dus dan maar stoppen met schoolzwemmen? Vaak zijn het dezelfde kinderen die moeite hebben met leren zwemmen die niet zo heel goed zijn op school. Mocht je verdrinken, dan heb je in ieder geval een goede CITO score. Is dit flauw of slecht om te zeggen?

Lees verder in ZwembadBranche #40
Pomaz