Hattemer zwembad bereikt nieuwe fase

In december 2009 is door de raad van de gemeente Hattem het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe zwembad nabij multifunctioneel centrum de Marke. Op dit moment zijn het definitieve- en het detailontwerp van het zwembad gereed. Nu worden de aanbestedingen voorbereid. Het college heeft besloten om de beheersing tijdens de realisatiefase te vergroten en de risico’s te beperken. Dit gebeurt door 1 integrale nationale aanbesteding te doen voor de bouw van het complete zwembad. In eerste instantie was het de bedoeling om 30 contracten af te sluiten. Dit stelt echter hoge eisen aan de onderlinge afstemming van de contracten en hierbij ligt de verantwoordelijkheid en mogelijke financiële consequenties volledig bij de gemeente. Met een nationale aanbesteding komen grotere aannemers in aanmerking of combinaties van meerdere kleine bedrijven. De selectie- en gunningscriteria worden zodanig ingericht dat combinaties ook in aanmerking kunnen komen voor de bouw van het zwembad.
Dit biedt goede mogelijkheden voor de lokale en regionale markt. De infrastructuur rond het zwembad wordt afzonderlijk aanbesteed, omdat de inrichting van de omgeving niet van directe invloed op de bouw is. Dit onderdeel wordt meervoudig onderhands aanbesteed, waarbij ook lokale partijen worden uitgenodigd.
Deze wijze van aanbesteden is van invloed op de planning en vraagt ongeveer 2 maanden extra. Samen met de reeds ontstane extra voorbereidingstijd van 3 maanden (onder meer integratie multifunctionele kelderruimte en afronding van het technisch ontwerp), is de oplevering van 1 januari 2011 niet meer haalbaar. De ingebruikname van het nieuwe zwembad wordt voorzien in juni 2011 op basis van de huidige planning.
De nieuwe planning houdt in dat het bestaande zwembad de Watermulder langer open gehouden moet worden. Hiervoor wordt de komende periode overleg gevoerd met betrokkenen. Er wordt gekeken hoe deze overgangsperiode kan worden verlengd en hoe de daarmee gemoeide kosten kunnen worden beperkt.

(Veluweland.nl)


advertentie

Pomaz