15 oktober ZwembadBranche Dag

Gezonde exploitaties en breder maatschappelijk draagvlak dankzij nieuwe verbindingen

novum-achtergrond
Op een andere manier naar het exploiteren van maatschappelijke voorzieningen kijken, met extra aandacht voor het zwembad. Dat is wat de vier leden van het coöperatieve adviesbureau Novum Nexu voor ogen hebben. Nieuwe wegen zoeken, nieuwe verbindingen leggen en niet langer sturen op geld en protocollen, maar de focus leggen op waar het werkelijk om gaat: de gast en de omgeving centraal stellen. ‘Zwembaden hebben vandaag de dag veel te weinig binding met hun directe omgeving.’

Samen hebben ze hun sporen verdiend in de branche. Ronald ter Hoeven en Marcel Jagersma tot september vorig jaar als de tweekoppige directie van het Nationaal Platform Zwembaden, André van Kesteren als voormalig beleidsadviseur en specialist zwembaden bij VSG en Eduard Leurs als ex-manager van onder andere de Sportboulevard Dordrecht en tegenwoordig belevingsspecialist. Maar het gaat bij Novum Nexu niet om de poppetjes, wel om de boodschap. Daarom hebben ze geen fysiek kantoor en is gekozen voor de coöperatieve opzet. Flexibel zijn, zonder overhead en snel kunnen schakelen met specialisten als ze zelf toevallig de kennis niet in huis hebben, zo stelt woordvoerder Eduard Leurs de werkwijze voor. Wat hen bindt is vooral passie voor het vak, de gedeelde visie dat het roer om moet en de bereidheid om gebaande paden te verlaten. Bewust willen ze anders zijn. Onderscheidend in hun benadering van de markt én met hun advies. De kern van het verhaal: het is de hoogste tijd om anders te gaan kijken naar het zwemmen in Nederland. ‘Onze exploitatiemodellen dateren allemaal uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Ondertussen is de wereld veranderd, de oude modellen met risicodragende exploitaties werken niet meer en op gemeentelijk niveau ontbreekt vaak de deskundigheid. Daardoor worden op dit moment, midden in de crisis en volkomen onnodig, miljoenen euro’s per jaar verspild.’

Bruggen slaan
Novum Nexu hebben ze hun alliantie genoemd. Letterlijk: nieuwe verbindingen. Precies wat ze willen doen, bruggen slaan tussen het zwembad en de directe omgeving. Van de eerstelijnsgezondheidszorg en het bedrijfsleven tot onderwijs en sportverenigingen. Om op die manier gezonde exploitaties te realiseren en meteen het maatschappelijk draagvlak voor het zwembad te verbreden. Leurs brengt het kernachtig onder woorden. ‘Zwembaden hebben vandaag de dag veel te weinig binding met hun directe omgeving en gemeentes zitten ermee in hun maag.’ Novum Nexu staat voor een andere benadering van de markt, een meer toekomstgerichte visie. ‘In het verleden is de nadruk te veel komen te liggen op de korte termijn, op kostenbeheersing zonder onderliggende visie, liefst uitbesteed aan exploitanten.’ In de huidige economische situatie zijn de gevolgen van dat jarenlange wegkijken door gemeentebestuurders ineens manifest. Het terugdringen van de kosten heeft geleid tot werken met goedkoper personeel, minder openingsuren en minder onderhoud. Met als resultaat dat het zwembad niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van de moderne consument. Er moet geld bij en dat juist in een tijd dat gemeenteraden pijnlijke keuzes moeten maken. Leurs spreekt van een vicieuze cirkel. ‘Het zwembad is een economisch object geworden waar zwaar op wordt bezuinigd, de klant merkt dat en blijft weg. Zo kom je als branche dus in een negatieve spiraal en zie daar maar eens uit te komen. In onze visie lukt dat enkel met een totaal andere benadering.’

Lees verder in ZwembadBranche #38


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier