De logica van geluk

De titel van deze column is ontleend aan het boek ‘de logica van geluk’ van Mo Gawdat, een beschrijving van zijn persoonlijke zoektocht naar geluk op basis van bewijsbare feiten en een analytische logica. Zijn doel is om te komen tot een geluksformule die keer op keer kan worden toegepast op ieders leven. Zijn stelling is duidelijk: ongeacht wat er gebeurt in ons leven, heeft elk mens het vermogen om gelukkig te zijn met het leven zoals het is. Wanneer je ook maar een beetje de wens hebt om je eigen geluk te vergroten, is dit boek een aanrader! Daarnaast is Mo Gawdat werkzaam als hoofd van de innovatieve afdeling van Google.

Chief Happiness Officer

Ik vind het fascinerend dat iemand enerzijds voorop loopt bij de zoektocht naar geluk en anderzijds betrokken is bij het ontwikkelen van innovaties zoals de zelfrijdende auto. Het past echter wel bij de trend die een aantal jaren geleden is ingezet bij grote internationale bedrijven als Google en die zich kenmerkt door een omslag in denken over personeelsmanagement. Vanuit onderzoek komt er steeds meer besef dat medewerkers op hun best functioneren als ze écht lekker in hun vel zitten. Het blijkt dat bedrijven die actief werken aan dit geluk beduidend succesvoller zijn. Gelukkige en betrokken medewerkers zorgen namelijk voor meer tevreden en meer loyale klanten en dus hogere bedrijfsresultaten. Bovendien zorgt het ervoor dat je bedrijf een positieve reputatie krijgt als werkgever, waardoor je makkelijker de juiste mensen binnenkrijgt en binnenhoudt. Grote internationale bedrijven hebben daarom steeds vaker een CHO Chief Happiness Officer om de werkbeleving van medewerkers te optimaliseren. Zo’n ‘geluksmanager’ zie ik in onze branche voorlopig nog niet aan de slag gaan, maar ik geloof wel dat het verbeteren van de medewerkers beleving een positieve invloed kan hebben op ons imago als werkgever.

Lees ook: Lekker in je vel op je werk? Gelukkig maar…

De ontwikkeling naar de beste medewerkers beleving kent vijf elementen:

  1. Het creëren van een ‘Happy Cultuur’, waar medewerkers op de eerste plaats staan. Zonder happy medewerkers, geen happy klanten… De ‘Why’, het grote doel, is duidelijk en inspirerend: dáár kom je elke dag je bed voor uit! De waarden van de organisatie worden expliciet gemaakt en nageleefd en de collectieve normen worden gedeeld. Medewerkers weten waar de leidinggevenden mee bezig zijn zodat zij in hun geest kunnen handelen. Verder staat centraal: vrijheid (geen vrijblijvendheid), ontwikkeling, flexibiliteit en fun.
  2. Voor de beste beleving is leiderschap van groot belang. Medewerkers worden gelukkig van een leidinggevende die empathisch is, een voorbeeldrol vervult en een inspirerende visie deelt.
  3. Alle ondersteunende processen in het personeelsbeleid zijn gericht op de beste medewerkers beleving: draagt het bij aan gelukkige medewerkers?
  4. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie zoals: goede apps, software, e-learning en selfservice modules voor klanten.
  5. Een inspirerende werkplek, dit bevordert de saamhorigheid. Onze zwembaden zijn over het algemeen redelijk standaard, maar misschien dat een nieuw kleurtje of schilderij de sfeer kan bevorderen. Een grotere keuze in beschikbare materialen voor de zwemlessen geeft ook ruimte aan creativiteit.

Gelukkig leven in het moment

Natuurlijk kan de realiteit weerbarstig zijn. Je hebt niet overal invloed op. Privé problematiek, gezondheid of maatschappelijke ontwikkelingen kunnen zijn weerslag hebben op werkgeluk. Maar wanneer je je bewust bent van de zaken waar je wél invloed op hebt, zul je veerkracht ontwikkelen. Als volwassenen weten we vaak niet meer hoe makkelijk het kan zijn om zorgeloos gelukkig te zijn. Gelukkig werken wij met jonge kinderen die, zoals Gawdat het zegt, volkomen gelukkig leven in het moment. Als aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, hebben zij ‘geluk’ als standaard instelling. Dat kunnen wij ook elke week zien bij onze jonge kleinkinderen. Zij gaan helemaal op in hun samenspel, genieten van de spelletjes en het knutselen. En als ze dan moe worden, halen ze wat kussens van het bankstel en installeren zich daarmee op de keukenvloer die lekker warm aanvoelt. Daar liggen ze dan tevreden te kletsen op een rijtje. Wat een groot geluk!

Deze column is geschreven door Claartje Driessen en verscheen eerder in ZwembadBranche #63
“VConsyst”