Alblasserdam kiest voor wedstrijdbad ‘2521’

Het gemeentebestuur van Alblasserdam kiest voor de nieuwbouw van een wedstrijdbad in Alblasserdam. Er zal gebruik gemaakt worden van concept ‘2521’, dat is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit zwembad meet 25 bij 21 meter en heeft acht wedstrijdbanen. Het nieuwe bad moet het huidige verouderde zwembad Blokweer vervangen. Het concept gaat er vanuit dat bij de exploitatie van het bad de plaatselijke zwemverenigingen een belangrijke rol spelen.
Zij doen namelijk mee in de bedrijfsvoering van het bad door onder andere de inzet van vrijwilligers. Hierdoor, en door een slimme manier van bouwen, kunnen de tekorten op de exploitatie van het zwembad beperkt worden.

Dit voorstel van het college staat op 25 oktober 2011 op de agenda van de raadscommissie. Op 8 november 2011 bij de begrotingsbehandeling besluit de gemeenteraad of zij akkoord is met de keuze van het college en of het college opdracht krijgt om een projectopdracht op te stellen. Het college vindt het belangrijk om te investeren in een nieuw zwembad in Alblasserdam zodat kinderen hier kunnen leren zwemmen en verenigingen sport- en wedstrijdactiviteiten kunnen aanbieden. Ook recreatief zwemmen is mogelijk. Zo levert het zwembad een belangrijke bijdrage aan de sociale infrastructuur in Alblasserdam. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 in juni 2011, werd duidelijk dat alleen de bouw van een instructiebad van 20 bij 10 meter binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente paste. Op het laatste moment stelden de zwemverenigingen het concept ‘2521’ voor. De raad heeft toen besloten om ook deze variant op haalbaarheid te laten onderzoeken.Uit het onderzoek is gebleken dat het concept ‘2521’ een goed werkbaar en betaalbaar concept is. Het wedstrijdbad biedt veel meer gebruiksmogelijkheden ten opzichte van een instructiebad, dat kleiner is. De exploitatiekosten van beide varianten verschillen echter nauwelijks. Voorwaarde is dat een lokale sportstichting het bad exploiteert. Daarom kiest het college concept ‘2521’. De investering in een nieuw zwembad concept ‘2521’ is ongeveer 5,5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het nieuwe zwembad eind 2014 wordt opgeleverd. Dit zwembad zal, net als het bestaande bad, verbonden zijn met de sporthal Blokweer.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.(Klaroen.nl)


advertentie

VDH Watertechnology