15 oktober ZwembadBranche Dag

Risico van zonnebanken – en de zon buiten – is niet nieuw

 • Wetenschappers van het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) uit Frankrijk hebben zonnebanken ingedeeld in de hoogste risicogroep wat betreft het risico op huidkanker. De media brachten dit als groot ‘nieuws’. Dat het gebruik van een zonnebank – maar evengoed het zonnen buiten – een risico met zich mee kan brengen, is algemeen bekend en eigenlijk geen nieuws. Dat staat al jaren vast.
 • De gewone zon al staat 1992 in deze risicogroep. Met de nieuwe indeling van de zonnebank wordt in feite aangegeven dat deze dezelfde effecten heeft als de zon buiten.
 • Wat met het ‘nieuws’ wel wordt onderstreept, is dat men er voor moet zorgen niet tevéél straling van de zonnebank of de zon buiten te krijgen. Dán lopen de risico’s op.
 • Jongeren onder de 18 jaar moeten extra oppassen. Hun huid is nog in ontwikkeling en extra gevoelig voor UV-straling. Op grond van Europese normen wordt bruinen sterk afgeraden. Voor deze groep is gebruik van een zonnebank in zonnestudio’s niet toegestaan.
 • In sommige berichten stond dat zonnebanken net zo gevaarlijk zijn als arsenicum, asbest of tabak. Dit is volstrekte onzin en komt alleen doordat deze stoffen in dezelfde risicogroep van het IARC staan. In deze groep staan bijvoorbeeld ook zoute vis, bier en rode wijn! Iedereen weet hoe je daarmee moet omgaan…
 • Deze rare en onverantwoordelijke vergelijkingen hebben de Franse wetenschappers niet zelf gemaakt maar komen uit de pen van enkele journalisten die een aandacht trekkende kop boven hun artikel wilden zetten.
 • Het IARC heeft het besluit over zonnebanken genomen op basis van de herziening van een onderzoeksrapport uit 2006. Dit betrof een literatuuronderzoek naar 23 eerdere studies. Daarvan waren er enkele al meer dan 25 jaar oud. Sommige bleken onbruikbaar, andere waren eigenlijk onbetrouwbaar door de gebruikte rekenmethode. En zes onderzoeken gaven aan dat zonnebanken het risico op huidkanker juist verminderen.
 • In een aantal berichten over het IARC-besluit werden ook nog misleidende percentages gebruikt. Zo zou de zonnebank het risico op een melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, met 75% verhogen. Los van het feit dat dit percentage is gebaseerd op een twijfelachtig onderzoek, gaat het hier om een relatief risico. Een heel klein risico blijft met een verhoging van 75% nog steeds een heel klein risico…
 • Tot slot, in de berichtgeving werd helaas niet vermeld dat vele duizenden artsen gematigde blootstelling aan zonlicht juist aanbevelen om heel uiteenlopende gezondheidsredenen. Veel experts op het gebied van vitamine D, dat onder invloed van zonlicht wordt aangemaakt, zijn er feitelijk van overtuigd dat de voordelen van zonlicht duidelijk zwaarder wegen dan de risico’s.

Branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen staat voor kwaliteit en veiligheid

 • De zonnestudio’s die zijn aangesloten bij de branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), staan voor de kwaliteit en de veiligheid van het gebruik van hun zonnebanken en andere zonneapparatuur.
 • De zonnestudio’s van SVZ werken volgens een strikte Code voor de Praktijkuitoefening. In deze Code is opgenomen dat men zich houdt aan de Europese normen die medio 2007 in Nederland van kracht zijn geworden en sinds medio 2008 worden gecontroleerd en gehandhaafd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Deze normen zijn in opdracht van de Europese Unie opgesteld door een brede wetenschappelijke commissie, Scientific Committee on Consumer Products (SCCP).
 • De Europese normen geven onder meer aan dat zonnebanken niet meer straling mogen afgeven als de zon op de stranden van de Middellandse Zee, dat zonnebanken in zonnestudio’s niet mogen worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar en dat zonnestudio’s verplicht zijn hun klanten een goed zonadvies met bijbehorende huidanalyse te geven.

De VWA heeft op haar website een speciaal dossier zonnebanken aangemaakt.
Voor meer informatie over verantwoord zonnen kunt u terecht bij de branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen, www.svzinfo.nl


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.
advertentie