15 oktober ZwembadBranche Dag

Regulering biociden raakt zwembaden in de portemonnee

De nieuwe biocide wetgeving heeft grote gevolgen voor de zwembadbranche. De uitzonderingspositie van de in ons land vele jaren gedoogde zoutelektrolyse behoort binnenkort tot het verleden. De vroegere Europese richtlijn met weinig impact op in-situ apparatuur is inmiddels omgezet in een bindende Europese verordening. Een overgangsregeling voor bestaande producten is in werking getreden. Om toelating te krijgen voor gebruikte biociden moet eerst een dossier van de werkzame stof positief worden beoordeeld. Bij een negatief antwoord worden de producten gebaseerd op deze werkzame stof onherroepelijk van de markt gehaald. Voor zowel de leveranciers van zoutelectrolyseapparatuur als voor de zwembaden zelf kan het besluit vervelende gevolgen hebben. Twee direct betrokkenen geven hun mening: onafhankelijk onderzoeker Jaak Ryckeboer en Erik Brink, directeur van Van den Heuvel Watertechnologie bv.

‘Er is geen weg meer terug’
Jaak Ryckeboer staat te boek als een vooraanstaand specialist in hygiëne-gerelateerde vakgebieden, zoals bijvoorbeeld de verwerking van organisch afval en waterontsmettingstechnieken. Met zijn dienstverlenend bedrijf Ensus Consulting opereert de Vlaming al vele jaren op het raakvlak tussen wetenschap, overheid en bedrijfswereld. Ryckeboer, tevens verbonden aan de Afdeling Bodem- en Waterbeheer van de Katholieke Universiteit te Leuven, heeft zich met name toegelegd op regelgeving. Met de focus op toelatingsvragen en registratiedossiers voor biociden en hun actieve stoffen. Ryckeboer volgt de discussie rond de zoutelektrolyse (in-situ) op de voet. Voor tal van marktpartijen verzorgt hij de dossiervorming met het oog op de toelating. Ook is hij gesprekspartner van (internationale) overheden. ‘Gezien de vroegere regelgeving wordt er tot dusver in de praktijk, zowel in Nederland als ook in Europa maar weinig aandacht aan in situ apparatuur geschonken.’ Ryckeboer vervolgt: ‘Ik stel ook een zekere dualiteit in de markt vast. Er wordt soms nog wel eens laconiek over een mogelijke toelating gedaan, alsof het zo’n vaart niet zal lopen. Maar ik zeg u: ‘Er is geen weg meer terug.’


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Lees verder in ZwembadBranche #43


advertentie

Hellebrekers