15 oktober ZwembadBranche Dag

Medezeggenschapsplatform

Medezeggenschap wordt hoe dan ook steeds lastiger. In de praktijk constateren we dat het moeilijk blijft om voldoende kandidaten te werven voor de ondernemingsraden (OR) of personeelsvertegenwoordigingen (PVT). Dit maakt het tevens moeilijk om eisen te stellen aan de motivatie en competentie van OR- en PVT-leden.

OR- en PVT-leden kampen vaak met tijdsgebrek en informatieachterstanden. In de praktijk lijkt het gezamenlijk optrekken van vakbonden en ondernemingsraden eerder uitzondering dan regel. Jammer aangezien zij de positie van elkaar juist zouden kunnen versterken door meer samen te werken. Als medezeggenschapper werk je natuurlijk voor en ben je betrokken bij je eigen organisatie. We zien dat veel medezeggenschappers in relatief korte periode geconfronteerd worden met gelijksoortige vraagstukken. De implementatie van de arbocatalogus Recreatie, de gedragscode zwembranche en bezuinigingsvraagstukken (vaak als gevolg van een terugtredende gemeente die subsidies vermindert of zelfs stopzet). En ga zo maar door. Het werk van werknemersvertegenwoordigers wordt steeds complexer.

De start van een OR en PVT platform in de zwembaden is dan ook een belangrijk initiatief van Abvakabo FNV. Dit platform heeft voornamelijk tot doel om alle medezeggenschapsorganen in de zwembaden te voorzien van informatie over de ontwikkelingen binnen de sector. Naast deze doelstelling is het platform ook bedoeld om de gevolgen van ontwikkelingen in de zwembaden als medezeggenschap gezamenlijk te bespreken en, waar dit noodzakelijk wordt geacht, ook te beïnvloeden. Voor de medezeggen-schappers moet het platform tevens een netwerk bieden van collega’s die elkaar ook buiten de bijeenkomsten van het platform op een laagdrempelige manier kunnen vinden.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.



Op de eerste bijeenkomst van het medezeggenschapsplatform heeft Erwin van Iersel, algemeen directeur van Optisport, een presentatie verzorgd over de kansen en bedreigingen van Optisport in de huidige omgeving. Ook Optisport heeft last van het feit dat gemeenten aan het bezuinigen zijn. Tijdens de bijeenkomst zijn we nader ingegaan op de situatie van het zwembad in Franeker, dat onlangs overgegaan is naar een nieuwe eigenaar. De onder-nemingsraad van Optisport heeft een toelichting gegeven hoe zij dit traject als medezeggenschapsorgaan hebben ervaren. Het valt immers niet mee om te moeten oordelen over de toekomst van je collega’s die door de sluiting van het bad zeer waarschijnlijk hun baan gaan verliezen. Op het moment van sluiting was er immers nog geen sprake van een nieuwe eigenaar. Ruim twee maanden na de sluiting van het bad konden de werknemers met behoud van al hun rechten en plichten van rechtswege in dienst treden bij de nieuwe eigenaar. Uiteindelijk is dit voor de werknemers goed afgelopen. Dat neemt niet weg dat het evengoed anders had kunnen aflopen.

Tijdens de eerste bijeenkomst was een groot aantal zwembaden vertegenwoordigd. Wij hopen natuurlijk dat dit verder uitgebouwd wordt en dat het platform voldoet aan zijn doelstellingen. Op donderdag 2 februari 2012 vindt de 2e bijeenkomst van het medezeggenschapsplatform recreatie plaats.

Daniëlle Wiek
Bestuurder – Abvakabo FNV – Reacties: recreatie@abvakabo.nl


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier