Goed werkgeverschap: een prettig werkklimaat

De recreatiebranche is een leuke branche om in te werken, maar ook een zware. Medewerkers uit de zwembaden beklagen zich er nog weleens over dat het zwaar is om te werken in een zwembad. Ze werken in een warme, vochtige en vaak lawaaiige omgeving. Ik kan niet anders dan ze helemaal gelijk geven. De arbeidsomstandigheden zijn nu eenmaal niet te vergelijken met de omstandigheden die je aantreft als je bijvoorbeeld op kantoor werkt.

Veel medewerkers uit de zwembranche zijn mensen met een passie voor hun vak en vergeten daardoor zichzelf wel eens. Het gevolg hiervan kan zijn dat ze gezondheidsklachten krijgen en soms zelfs ziek thuis komen te zitten. Daar heeft niemand wat aan, niet de medewerkers en niet de werkgevers. Daar komt nog bij dat het werkgevers veel geld kost als medewerkers door ziekte uitvallen. En uitval zorgt ook voor een negatieve spiraal, omdat er meer druk op de ‘werkenden’ komt te staan. Daarnaast zorgt een te hoge werkdruk voor minder motivatie, minder productiviteit en uiteindelijk voor meer verloop van medewerkers. Werkgever én werknemer hebben dan ook een gezamenlijk belang om te zorgen voor een prettig werkklimaat en het voorkomen en beperken van stressfactoren.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en de gevolgen van risico’s van het werken in de recreatiebranche is er een arbocatalogus gemaakt. Een arbocatalogus laat zien wat je kunt doen om op een veilige, gezonde en verantwoorde manier te werken. Onlangs is het derde deel aan de arbocatalogus recreatie toegevoegd, het onderdeel ‘Klimaat’. Dit onderdeel helpt jou en je leidinggevende om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van het klimaat. Zo zijn er met technische oplossingen veel knelpunten ten aanzien van het klimaat in zwembaden te voorkomen. Werken in een prettig klimaat houdt je alert, fit en gemotiveerd.

Ondanks dat het werken in de zwem- en recreatiebranche zwaar kan zijn, zijn er wel degelijk werkgevers die goed op de arbeidsomstandigheden letten. Werkgevers die hun medewerkers alleen aan het werk laten gaan als dat verantwoord is. Werkgevers die het voor elkaar krijgen om ook in tijden van bezuinigingen geen bezuinigingen door te voeren die ten koste gaan van de veiligheid. Dat noem ik goed werkgeverschap!

Wil je meer weten over de arbocatalogus voor de recreatie? Kijk dan op de website van het Sociaal Fonds Recreatie www.sectorrecreatie.nl

Daniëlle Wiek Bestuurder – Abvakabo FNV
Reacties: recreatie@abvakabo.nl


advertentie

Hellebrekers