Gemeente Dinkelland gaat voor ‘2521 Gewoon Zwemmen’

De Gemeenteraad van Dinkelland heeft deze week ingestemd met de plannen voor de bouw van een 50-meter wedstrijdbad in Denekamp. Voorwaarde is dat de initiatiefgroep de financiering vóór 1 april 2012 rond moet hebben. Samen met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is anderhalf jaar gewerkt aan het concept, welke ambitieus is te noemen.

De raad in Dinkelland stond voor een keuze om het huidige 25- meter bad te renoveren of te sluiten. Uiteindelijk hebben zij gekozen voor het lokale initiatief van de zwemvereniging De Dinkel. De zwemverenigingen en de KNZB pakten dit samen op. Dit leidde tot een ambitieus plan voor de bouw van een 50- meter bad, met uitgebreide zorg- en therapiefaciliteiten. Dit alles tegen minder kosten dan het huidige zwembad.

Vanuit binnen- en buitenland is er veel belangstelling voor het concept. Niet alleen de bouw, maar ook de exploitatie, de duurzaamheid en de functie van de vereniging spelen een belangrijke rol. Samen met de KNZB en partners is er hard gewerkt aan het plan


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het eindresultaat is een positief besluit voor de bouw van een energieneutraal sportcomplex, welke geheel geëxploiteerd gaat worden binnen een Publieke Private Samenwerking, waarin zwemvereniging de Dinkel en andere gebruikers een belangrijke rol in de exploitatie gaan spelen. De Dinkel en de bewoners van de gemeente Dinkelland krijgen een mooi nieuw complex, waar jong en oud gebruik van gaat maken.

‘De KNZB is trots op het concept. Zwemverenigingen kunnen een grotere rol spelen binnen de exploitatie van een zwembad’, aldus de directeur van de zwembond Jan Kossen. De KNZB is tevens van mening dat deze rol voor zwemverenigingen ook in bestaande zwemaccommodaties kan worden toegepast. Door de verenigingen meer ruimte te geven, is het mogelijk om de exploitatiekosten in meerdere zwembaden terug te dringen. Naast de exploitatiekosten kunnen verenigingen met ambitie op lokaal niveau een bredere maatschappelijke rol op zich nemen. Naast sport is de vereniging een sociale verbindings- en ontmoetingsplek.


advertentie

Splash Software