Save the date - ZwembadBranche Dag

Geef ontbrekende SBI code zwembaden en zwemscholen door voor aanvraag noodloket

Gisteren werd een overzicht van sectoren voor wie het noodloket is bedoeld gepubliceerd. Wij ontvingen al diverse berichten dat zwembaden en zwemscholen niet in aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming van € 4.000,00. Dat terwijl bij de aanvraag zelf zwembaden wel in lijst staan van gedupeerde ondernemingen. Vanuit de overheid is aangegeven dat de lijst nog niet compleet is waardoor niet alle gedupeerden die er recht op hebben een aanvraag kunnen doen. Morgen wordt de lijst met branches en sectoren die een aanvraag kunnen indienen geactualiseerd. Daarbij kun je vanaf nu melden dat een code er onterecht niet tussen staat.

Staat jouw SBI code niet op de lijst? Vul dan dit formulier in: Aanmelden signaal vergeten SBI-codes

Voorwaarden

  • De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  • De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
  • De verwachting dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden.
  • De onderneming heeft minstens € 4.000,00 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  • De onderneming is geen overheidsbedrijf.
  • De onderneming is niet failliet.
  • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Lees ook: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
Splash Software