Deelnamereglement ZwembadBranche Awards 2021

Organisatie
De ZwembadBranche Award (ZBBA) is een initiatief van LMCG, uitgever van ZwembadBranche.

Voor wie?
Zwembaden en Zwemscholen kunnen zich aanmelden voor de ZBBA.

Aanmelden
Zwembaden en Zwemscholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor deelname. Aanmelden is mogelijk door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de website van ZwembadBranche, www.zwembadbranche.nl/awards. Indien blijkt dat een deelnemer is aangemeld voor een onjuist segment dan wordt deze deelnemer ingedeeld in het juiste segment.

Categorieën
De ZBBA wordt uitgereikt in 11 categorieën. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor meerdere categorieën. De organisatie behoudt zich het recht voor dit te beoordelen en inschrijving te weigeren indien de betreffende deelnemer naar het oordeel van de organisatie niet expliciet actief is in de categorie waarvoor deze zich heeft ingeschreven. De prijzen worden enkel uitgereikt in een bepaalde categorie indien er minimaal 10 aanmeldingen zijn voor de desbetreffende categorie.

 • Beste zwemlesteam
 • Beste accommodatie – Zwembaden – tot 100.000 bezoekers per jaar
 • Beste accommodatie – Zwembaden – tussen 100.000 en 200.000 bezoekers per jaar
 • Beste accommodatie – Zwembaden – met meer dan 200.000 bezoekers per jaar
 • Beste accommodatie – Zwembaden – openluchtbaden
 • Beste accommodatie – Zwembaden als onderdeel van een vakantiepark, fitness, sauna of hotel
 • Beste zwemschool
 • Meest klantvriendelijke accommodatie
 • Persoonlijkheid van het jaar

Wedstrijdreglement

Consumentenonderzoek
De winnaars van de categorieën beste zwemlesteam, beste accommodatie (zwembaden tot 100.000 bezoekers per jaar, zwembaden tussen 100.000 en 200.000 bezoekers per jaar, zwembaden met meer dan 200.000 bezoekers per jaar, openluchtbaden, zwembaden als onderdeel van een vakantiepark, fitness, sauna of hotel), beste zwemschool en meest klantvriendelijke accommodatie worden bepaald middels een onafhankelijk consumentenonderzoek via Survey Monkey. Consumenten kunnen hun zwembad of zwemschool beoordelen aan de hand van een korte vragenlijst. De deelnemers kunnen in de periode van 1 september tot en met 1 november hun klanten oproepen deel te nemen aan het onderzoek.

Beoordeling en eindcijfer

 • In het onderzoek worden de deelnemers beoordeeld aan de hand van rapportcijfers op afzonderlijke aspecten. Op basis van de beoordelingen van klanten wordt per deelnemer een eindcijfer bepaald. 50% van het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de algemene vragen en 50% door de Net Promoter Score (NPS).
 • Deelnemers moeten een minimaal aantal beoordelingen verzamelen om in aanmerking te komen voor een award.
  • Beste zwemlesteam – minimaal 75 beoordelingen
  • Beste accommodatie – Zwembaden – tot 100.000 bezoekers per jaar – minimaal 75 beoordelingen
  • Beste accommodatie – Zwembaden – tussen 100.000 en 200.000 bezoekers per jaar – minimaal 100 beoordelingen
  • Beste accommodatie – Zwembaden – met meer dan 200.000 bezoekers per jaar – minimaal 200 beoordelingen
  • Beste accommodatie – Zwembaden – openluchtbaden – minimaal 75 beoordelingen
  • Beste accommodatie – Zwembaden als onderdeel van een vakantiepark, fitness, sauna of hotel – minimaal 75 beoordelingen
  • Beste zwemschool – minimaal 75 beoordelingen
  • Meest klantvriendelijke accommodatie – minimaal 75 beoordelingen
 • Deelnemers kunnen tijdens de stemperiode zelf volgen hoeveel stemmen zij hebben verzameld.

Spelregels stemmen verzamelen
Voor deelname gelden een aantal speregels, mocht een deelnemer niet aan de spelregels voldoen kan dit leiden tot diskwalificatie. De communicatie hierover zal altijd plaatsvinden nadat de winnaars bekend zijn geworden.

 • Alleen klanten van de betreffende deelnemer mogen een stem uitbrengen. Medewerkers, concurrenten of eigenaar mogen geen stem uitbrengen.
 • De deelnemers kunnen klanten tijdens de stemperiode uitnodigen om hun stem uit te brengen. Hiervoor krijgen de deelnemers een directe link toegestuurd naar de vragenlijst. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om klanten uit te nodigen in de stemperiode en stemmen te verzamelen. Bij het versturen van e-mailcommunicatie dienen deelnemers zich te houden aan de wetgeving en reglementen die op dit gebied van kracht zijn.
 • Het is niet toegestaan om incentives zoals prijzen, verlotingen en tegoedbonnen te gebruiken om stemmen te verzamelen. Indien deelnemers zich niet houden aan deze bepaling zal dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 • Beoordelingen die na sluitingsdatum worden ontvangen, tellen niet mee.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor beoordelingen uit te sluiten indien het vermoeden bestaat dat deze op onreglementaire wijze zijn of worden uitgebracht, bijvoorbeeld door gebruikmaking van scripts, robots en andere geautomatiseerde hulpmiddelen.

Bekendmaking winnaars ZBBA 2021
De winnaars van de ZBBA 2021 worden bekend gemaakt op de feestelijke uitreiking tijdens de ZwembadBranche Dag op 30 november. Een week voorafgaand aan de uitreiking worden de genomineerden bekendgemaakt. De ZwembadBranche Dag is gratis voor professionals uit de zwembranche bij voorregistratie.

Voordelen deelname

 • (Media)aandacht voor alle deelnemers en waardering van de consument: dat is de beste promotie.
 • De winnaars van deze awards mogen het gehele jaar het logo van ZBBA gebruiken met de vermelding winnaar ZwembadBranche Award 2021.
 • Een graadmeter voor de deelnemer: inzicht in de waardering van de dienstverlening door klanten.
 • Scores uit het consumentenonderzoek op diverse aspecten in vergelijking tot het gemiddelde van andere deelnemers waardoor inzichtelijk wordt welke aspecten nog kunnen worden verbeterd.

Algemeen
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist de organisatie.