Workshop #ZBBD15: ‘Medewerkers: de kracht van een organisatie’

bhvbz-uitgesteldZwemonderwijs is dienstverlening. Ouders en kinderen verwachten dan ook steeds meer van zwemorganisaties. Daarmee wordt tegelijkertijd ook steeds meer een beroep gedaan op competenties van medewerkers. Over welke competenties kunt u beschikken en welke niet? Een interessant onderwerp waar nog veel winst te behalen valt, immers dienstverlening blijft nog altijd mensenwerk.

In de workshop ‘Medewerkers: de kracht van een organisatie’ bespreekt Roland Rijshouwer (SportWorks) de rollen en competenties van uw medewerkers. Hoe maakt u maximaal gebruik van de aanwezig talenten en competenties binnen uw organisatie? Welke competenties zijn noodzakelijk om de doelstellingen te halen? Wat verwachten uw klanten van uw medewerkers? Allemaal vragen om eens goed bij stil te staan om zo nog beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van uw klanten.

Workshops ZwembadBranche Dag
Wilt u beter zicht krijgen op wat competentiemanagement voor uw organisatie kan betekenen en wat u kunt doen om van uw medewerkers uw USP te maken? Kom dan naar de workshop ‘Medewerkers: de kracht van een organisatie’ tijdens de ZwembadBranche Dag op 14 oktober 2015. Deze dag is bij voorregistratie gratis voor professionals uit de zwembranche, naast een bezoek aan het beursplein met 50 exposanten kun je ook diverse workshops volgen.
 
>> Meer weten over social media? kom naar de workshop ‘Social Media Rollercoaster’.
>> Meer weten over crowdfunding? kom naar de workshop ‘Crowdfunding‘.
>> Meer weten over organiseren? kom dan naar de workshop ‘Van mede-werker naar mede-ondernemer’.
>> Meer weten over ‘out of the box’ denken? kom naar de workshop ‘Creatief in beweging’.
>> Meer weten over ‘Douchegedrag’? kom naar de workshop ‘Douchegedrag’.
>> Meer weten over omgevingspsychologie? kom naar de workshop ‘Omgevingspsychologie’.
Sera Dataduiker