WAA mag nieuw zwembad Den Helder ontwerpen

Het nieuwe zwembad is weer een stap dichterbij gekomen. Mislukte de Europese aanbesteding in eerste instantie, poging twee heeft nu in elk geval een architect opgeleverd. Architectenbureau WAA uit Drachten mag een ontwerp voor het zwembad maken, zo heeft het college donderdag bekendgemaakt. In eerste instantie werd een poging ondernomen de bouw van een nieuw bad Europees aan te besteden, waarbij de bedoeling was dat een partij werd gevonden die zowel het ontwerp, de bouw als financiering op zich wilde nemen. Niemand reageerde en de gemeente moest opnieuw beginnen. Een aparte aanbesteding voor de exploitatie was wel succesvol en werd gewonnen door Stichting Recreatiebad De Schots, dat nu ook al zorg draagt voor de exploitatie van het huidige zwembad.
In reactie op de mislukte aanbesteding besloot het college dan toch maar zelf de bouw te financieren. Eerste stap was echter het vinden van een architect en daartoe werd begin juni een nieuwe procedure van Europese aanbesteding gestart. De selectie vond plaats in twee stappen en was geen eenvoudige opgave, zo laat Jelle Wieling weten. Wieling is voorzitter van Stichting De Schots en was lid van de projectploeg die de selectie van de architect heeft begeleid.

Voorlopig ontwerp
In totaal waren er 48 inschrijvingen voor deze aanbesteding. “We hebben eindeloos veel presentaties bekeken en hebben er heel wat voor afgereisd. We konden daarmee wel met een goed onderbouwde rapportage naar het college toe”, licht Wieling toe. Uiteindelijk is aan zes bureaus gevraagd een prijsopgave in te dienen. Zij gaven ook een presentatie waarin onder meer hun visie moest worden gegeven op zaken als duurzaamheid, functionaliteit en de landschappelijke inpassing van het zwembad.
De keus is dus gevallen op WAA uit Drachten. Zij kunnen nu een voorlopig ontwerp maken voor het zwembad. Dit ontwerp moet in december af zijn. De bedoeling is dat de projectgroep wekelijks om de tafel gaat zitten om mee te denken en te praten over dit voorlopige ontwerp. “Soms zijn het heel kleine dingen, zoals waar moet een haakje komen, waardoor een zwembad veiliger of beter is.” Ook verenigingen en personeel van het zwembad worden bij deze besprekingen betrokken.
Het definitieve ontwerp moet in het tweede kwartaal van 2010 gereed zijn. Daarna volgt de Europese aanbesteding voor de bouw van het zwembad. “Daar verwachten we veel reacties op , maar ook dan volgt nog een selectie. We willen een bedrijf met veel ervaring in het bouwen van zwembaden”, stelt Wieling. De prognose is dat de bouwplannen in augustus 2010 helemaal rond zijn en dat in september met de bouw kan worden begonnen. In december 2011 volgt dan het proefdraaien, zodat het nieuwe zwembad in januari 2012 de deuren voor het publiek kan openen. “Dat is het ideaalplaatje, maar we moeten vertraging niet op voorhand uitsluiten. Het is een heel lang traject en dan kan er altijd iets mis gaan.”

Exploitatie
De gemeente laat verder weten dat met Stichting De Schots besprekingen gaande zijn over de financiële uitwerking van het ondernemingsplan. Ook wordt gesproken met het ministerie van Defensie, om te komen tot definitieve overeenkomsten met betrekking tot een structurele exploitatiebijdrage voor het zwembad én over een bijdrage in het bouwkrediet. Over verlenging van het gebruik van het zwembad door Defensie is “in principe”, zo meldt het college, overeenstemming bereikt.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.(Bron: DenHelderactueel.nl)


advertentie

Aquatickets