11 oktober - ZwembadBranche Dag

VTZ Technische Start – 2022

Ook dit jaar organiseert de Verenigde Technici Zwembaden (VTZ) aan het begin van de ZwembadBranche Dag een speciale bijeenkomst voor iedereen die werkzaam is in de zwembadtechniek. Hier kun je een aantal interessante lezingen volgen over de actuele onderwerpen gericht op zwembadtechniek. Aansluitend kun je nog meer inspiratie opdoen op de beursvloer van de Zwembadbranche Dag.


Programma

07.30 Inloop met ontbijt

08.00 presentaties

Energie, iedereen heeft het in de vingers | Bert Lans (sportbedrijf Arnhem)

Het belang van energie besparen is groter dan ooit. Het klimaatvraagstuk wordt steeds urgenter en met de huidige prijsstijgingen lopen de energiekosten meer en meer op. Natuurlijk zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen, maar in deze presentatie gaat het er vooral om dat je energie bezuinigen met elkaar doet. De motivatie van medewerkers en gebruikers speelt hierbij een bepalende rol en verdient dan ook de nodige aandacht. Samen is het met eenvoudige maatregelen mogelijk om al op korte termijn resultaten te bereiken.

Onderzoek naar aanzuig- en beknellingsrisico’s, zelf doen of laten doen? | Mark Koudijs (Zwembadinspecties)

Het belang van goed inzicht in de aanzuig- en beknellingsrisico’s is de laatste jaren toegenomen, helaas mede door een aantal noodlottige ongevallen. In Nederland hebben we inmiddels ruim 5 jaar ervaring met de inspectie van deze risico’s bij de zwembaden. Maar waarop wordt er nu precies gelet bij een dergelijke inspectie en kun je het ook zelf doen? In deze presentatie komen de inspecties uitgebreid aan bod, daarnaast is er ook aandacht voor de status van de Nederlandse zwembaden en worden de bevindingen van de ruim 300 inspecties in Nederland gedeeld.

Schoonmaak /desinfectie en de relatie met zwemwater | Sjaak Versluis (Roompot)

Om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen moeten de perrons regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Maar wat is hiervoor de beste manier, welke technische voorzieningen zijn daarbij nodig en welke chemicaliën met bijbehorende doseringen? Wat als de schrobgoten onjuist worden gebruikt, is dat van invloed op de badwaterkwaliteit? En hoe belangrijk is goed gebruik van peroxide? Tijdens deze presentatie krijg je de antwoorden aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden rondom schoonmaak en desinfectie van vloeren in relatie tot de badwaterkwaliteit.

Nieuwe zwembadparameters, waar gaat het mis? | Maarten Keuten (Hellebrekers/TUDelft)

Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 komen er nieuwe parameters en van sommige parameters zijn de grenswaardes aangescherpt. Veel parameters zijn afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers, de frequentie, de mate van zonlicht, de waterzuivering en de luchtbehandeling. Deze presentatie gaat dieper in op wat de nieuwe regelgeving betekent voor de zwembaden en of we afwijkingen kunnen verwachten op bepaalde parameters of op bepaalde type zwembaden of zwembaden met bepaalde voorzieningen zoals afdekdekens.

9.45 Afsluiting en uitreiking van het eerste exemplaar van het Handboek Zwembaden Envaqua aan de VTZ

Aanmelden VTZ Technische Start

Deelname aan de VTZ Technische Start kost € 50,00 en hiervoor moet je je vooraf aanmelden. Na aanmelding ben je meteen ook aangemeld voor de ZwembadBranche Dag.

De missie van de VTZ is het voorkomen dat arbeid en middelen verloren gaan als gevolg van onjuiste technische keuzen, zonder innovaties te blokkeren.
Splash Software