10 oktober ZwembadBranche Dag

Vanavond persconferentie: coronatoegangsbewijs voor zwembaden?

De besmettingen en ziekenhuisopnames lopen op en in Den Haag wordt gekeken naar maatregelen. Tijdens de persconferentie vanavond worden de maatregelen bekendgemaakt, maar zoals gebruikelijk zijn deze al uitgelekt. De media hebben het over het invoeren van mondkapjes in publieke ruimten, meer thuiswerken en het uitbreiden van het coronatoegangsbewijs. Of de mondkapjesplicht weer gaat gelden voor zwembaden is nu nog onduidelijk, wel wordt het invoeren van de QR-code genoemd voor de binnensport zoals sportscholen en zwembaden. Volgens NL Actief gaat dit in tegen het principe dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn, de MKB-brancheorganisaties NSWZ, ENVOZ en ZON laten weten tegen de invoering van de QR code te zijn en pleiten voor het weer invoeren van de anderhalvemetermaatregel.

Impact anderhalvemetermaatregel

Vanaf 25 september is de anderhalvemetermaatregel losgelaten, wel is bij evenementen en de horeca de QR-code ingevoerd. Alleen bij de horeca van zwembaden moet een coronatoegangsbewijs worden getoond, de anderhalve meter is van de baan. Activiteiten in het water draaien weer volle bak en ook de kleedruimten worden weer volledig benut, daarnaast hoeven zwemouders geen afstand meer te houden van elkaar. Manager Carla den Ouden van zwembad Waalslag is blij dat afstand houden niet meer verplicht is en hoopt dat de media gelijk hebben en dat de anderhalvemetermaatregel niet weer wordt ingevoerd. “Helaas lopen de besmettingen weer op en moet er iets gebeuren. Hoewel het niet ideaal is, kan ik mij vinden in het tonen van een geldige QR-code met een geldige ID. Het is nu ook best druk in ons zwembad en hoewel ik weet dat gevaccineerden ook anderen kunnen besmetten zou een coronatoegangsbewijs wel een veiliger gevoel kunnen geven. Ook tegen het invoeren van de mondkapjes om zo de verspreiding van het virus af te remmen heb ik geen bezwaar. Ik zou het wel heel erg vinden als de anderhalvemetermaatregel terugkomt, dit heeft op ons veel meer impact. Dan moet alles weer worden omgegooid en kunnen we ook weer minder bezoekers ontvangen. Dan zouden de opbrengsten die wij mislopen ook weer moeten worden gecompenseerd, maar liever benutten wij natuurlijk zoveel mogelijk onze volledige capaciteit.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Lees ook: Werken aan een vitale én weerbare samenleving: ‘Door meer te bewegen kunnen we toekomstige pandemieën helpen voorkomen’

Geen invoering QR-code

De MKB-brancheorganisaties NSWZ, ENVOZ en ZON zijn geen voorstander van de invoering van de QR-code. Zij vrezen dat 15 tot 30% van de zwemleerlingen (15.000 tot 90.000 leerlingen) gaat stoppen met zwemles omdat ouders niet gevaccineerd zijn of uit principe tegen zijn. Daarnaast kan men hiervoor gezien de personeelstekorten geen personeel voor vrij maken. De samenwerkende MKB Zwembranche, die spreken namens 100 zwemscholen en commerciële zwembaden, ontkent echter niet dat er maatregelen nodig zijn en stelt daarom voor om de inpandige anderhalve meter weer in te voeren, tezamen met de mondkapjesplicht en het 1 begeleider beleid. Volgens Shiva de Winter (NSWZ) is de maat vol. “Ik heb mijn grote twijfels of er voldoende wordt gekeken naar de gevolgen wanneer kinderen door de invoering van de QR-code gaan stoppen met zwemles. Wie maakt zich druk om de zwemveiligheid? Om nog maar te zwijgen van de inkomstenderving voor de MKB-zwembaden en zwemscholen waar geen compensatie tegenover staat zoals bij andere zwembaden. Daarnaast weten we uit internationale onderzoeken dat het virus binnen 32 seconden voor 99% dood is in zwembadwater en dat het risico op besmetting met de ventilatie richtlijnen ook aanzienlijk kleiner is. We moeten dus kijken naar maatregelen die het virus afremmen, maar evengoed ons in staat stellen al onze kinderen te leren zwemmen. Daarom pleiten wij voor het invoeren van de anderhalve meter. Mocht het kabinet toch kiezen voor de de QR-code, gaan wij hier niet mee akkoord.”


advertentie

Pomaz