Heerhugowaard Sport zoekt Senior medewerker Technische Dienst

Als senior technisch medewerker verricht je onderhouds- en bedieningsactiviteiten conform opgestelde procedures welke zorgdragen voor een goede werking van technische installaties van het zwembad met inachtneming van de wettelijke voorschriften. De werkzaamheden worden in ruime mate zelfstandig verricht onder leiding van het hoofd Beheer en onderhoud.
De werkzaamheden verricht je conform de geldende procedures en richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Je ziet tevens toe op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden door derden.

Tevens houdt je controle op de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door derden in Waardergolf.

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatie met CV per e-mail voor 22 september naar:
Heerhugowaard Sport N.V.
T.a.v. Adri van Excel
E-mail: [email protected]

Heerhugowaard Sport

Heerhugowaard Sport NV is een semi-gemeentelijke organisatie die de Stichting Binnensport Heerhugowaard vervangt. De nieuwe organisatie heeft als doel het exploiteren en beheren van gemeentelijke sportaccommodaties en het verrichten en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen.
Voor meer informatie www.heerhugowaardsport.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.