Gemeente Den Haag zoekt Manager Exploitatie Sportaccommodaties

Eindverantwoordelijkheid voor exploitatie van 80 sportaccommodaties EN aansturen van teamhoofden en teams die daarvoor zorgen? Aantrekkelijk? Reageer!

Wat ga je doen?
Als Manager Exploitatie Sportaccommodaties geef je direct leiding aan drie teamhoofden en indirect aan 100 tot 150 medewerkers in de salarisschalen 3 t/m 12, die werkzaam zijn ten behoeve van de gemeentelijke sportaccommodaties, waaronder zeven zwembaden, 17 sporthallen en ongeveer 50 sportparken.

De gemeente Den Haag heeft gekozen voor meer nadruk op wijkgericht werken met betrekking tot sportaanbod en –accommodaties. Jouw uitdaging als Manager Exploitatie is om er samen met je directe collega-manager voor te zorgen dat de nieuwe werkwijze wordt (door)ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief verbeteringen in het kader van efficiency en veiligheid. Je combineert de dagelijkse leiding en aansturing met het vormgeven van de nieuwe organisatie.

Binnen de recent vernieuwde sportorganisatie van de gemeente Den Haag ben jij samen met je directe collega-manager verantwoordelijk voor zowel de inrichting van de nieuwe afdeling ‘Exploitatie Sportaccommodaties’, met daarbij behorende processen, procedures en systemen, als voor de inrichting en uitvoering van het personeelsbeleid, waaronder de beoordelingscyclus en loopbaanontwikkeling. Je coacht, stimuleert en begeleidt teamhoofden, zodat zij effectief zijn in het ontwikkelen van hun teams en het vormgeven van bedrijfsmatig beheer en een veilig werk- en gebruikersklimaat in de accommodaties. Je bent eindverantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van de sportaccommodaties in de Haagse wijken, de bijbehorende wet- en regelgeving en zorgplicht en je stuurt op een optimalisering van de bezettingsgraad en een rendabele inzet van mensen en middelen.

Je zorgt ervoor dat het sportaanbod voor de doelgroepen in de wijken wordt geformuleerd, ontwikkeld en afgestemd op hun behoeften. Je bevordert nauwe samenwerking met de collega’s van de sector Sport, andere sectoren van de gemeente Den Haag en andere relevante organisaties. Je bent strategisch en tactisch (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ‘Sportvoorzieningen’ van de gemeente en eindverantwoordelijk voor een goede operationele uitvoering daarvan. Je draagt bij aan het samenstellen en realiseren van het jaarplan, waarmee je de ambities van de sector Sport daadwerkelijk vorm geeft.

De Sportorganisatie van den Haag
Onder het motto “Sport maakt Den Haag sterker!” heeft de gemeente Den Haag als ambitie dat iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging is. In de ‘Sportnota 2015-2030’ staat deze ambitie beschreven. Om de ambities van de gemeente Den Haag te kunnen realiseren, bouwt de sector Sport aan een toekomstbestendige organisatie, die ervoor zorgt dat het sportaanbod goed aansluit op de behoefte in de wijken en in verbinding en vanuit gezamenlijke doelstellingen samenwert met verenigingen en organisaties in de wijk. Kernwoorden voor de vernieuwde sportorganisatie zijn: slagkracht, resultaatgericht, effectieve en flexibele inzet van mensen en middelen, samenhang, verbinding, samenwerking, eenduidigheid, duidelijkheid en plezier in het werk.

Productgroep Sportvoorzieningen
De Productgroep Sportvoorzieningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle accommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. De productgroep Sportvoorzieningen bestaat uit drie onderdelen:
1. Exploitatie Sportaccommodaties: verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de accommodaties. Centraal staat de wijkgerichte aanpak zodat het sportaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de wijk.
2. Bouw Onderhoud & Techniek (BOT): verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor het projectmanagement, de marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en het toezicht en de controle op realisatie.
3. Projecten Organisatie & Advies (POA): levert kennis en ondersteuning aan de gehele productgroep Sportvoorzieningen, onder andere: coördineren en leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van bestuurlijke stukken; vertalen van beleidsvoornemens naar de uitvoering en de betekenis daarvan voor de exploitatie; begeleiden van verbeterprojecten die binnen de productgroep Sportvoorzieningen worden geïnitieerd.

Wat bieden wij?

  • Aanstelling voor in eerste instantie een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Salarisschaal 12, met een minimaal salaris van € 4.022,- en maximaal salaris van € 5.520,- bruto per maand (op basis van een volledige werkweek).
  • Een 36-urige werkweek.
  • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB).

Wat vragen wij?
Als manager beweeg jij je gemakkelijk op zowel tactisch als strategisch niveau en je voelt je als een vis in het water in een organisatie waar (politieke) doelstellingen en de dagelijkse realiteit soms met elkaar wedijveren. Je weet wat het betekent om eindverantwoordelijkheid te dragen voor de exploitatie van accommodaties en hebt bij voorkeur verstand van het reilen en zeilen bij sportaccommodaties, in het bijzonder zwembaden. Je hebt ruime ervaring in de aansturing van teamhoofden en hun teams, die zich verspreid over verschillende locaties inzetten, en je begrijpt wat zij voor hun werk nodig hebben.

Je bent een stevige verandermanager en krijgt energie van het ontwikkelen van teams en/of afdelingen. Je bent initiatiefrijk, bezit overtuigingskracht, bent duidelijk en besluitvaardig en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent sterk in het uitdragen van visie, durft vragen te stellen en toont lef bij het nemen van besluiten. Je bent sociaal vaardig, luistert goed en hebt een coachende stijl van leidinggeven, je motiveert en monitort op voortgang en resultaten. Je bent een netwerker, gericht op samenwerken en je bent een kei in het verbinden van verschillende belangen. Je hebt een flexibele instelling en daarbij werk je als vanzelfsprekend klant- en resultaatgericht.

  • Je hebt een WO of HBO+ werk- en denkniveau, dit blijkt uit een relevante afgeronde WO opleiding of een HBO opleiding aangevuld met post HBO onderdelen.
  • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie en ervaring met zowel directe als indirecte aansturing.
  • Je hebt ervaring en affiniteit met verandermanagement.
  • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van facilitair management, hospitalitymanagement, vrijetijdsmanagement en/of recreatiemanagement.

Meer weten?
Contactpersoon met betrekking tot de sollicitatieprocedure:
Mandy Schaap, officemanager, 06-22604604 / mandy.schaap@denhaag.nl
Contactpersoon met betrekking tot de vacature-inhoud:
Monique van den Berg, productgroepmanager, contact via e-mail: monique.vandenberg@denhaag.nl

Extra informatie
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

De Productgroep Sportvoorzieningen is onderdeel van de dienst OCW van de Gemeente Den Haag en is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle sportaccommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Variopool