Gemeente Den Haag zoekt Teamhoofd Exploitatie Sportaccommodaties

Realiseer jij als ervaren leidinggevende samen met jouw team een gezonde exploitatie van sportaccommodaties in Den Haag? Reageer dan nu!

Wat ga je doen?
Binnen de recent vernieuwde sportorganisatie van de gemeente Den Haag ben je als Teamhoofd Exploitatie met jouw team verantwoordelijk voor het realiseren van de exploitatie van de sportaccommodaties (zwembad, sporthal en sportparken) binnen de Haagse wijk(en) die aan jouw team zijn toegewezen.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het zwembad en de sportaccommodaties, inclusief de naleving van een groot aantal regels en wetten die de veiligheid van de bezoekers waarborgen. Je bent tevens verantwoordelijk voor ordehandhaving, uitvoering huishoudelijke regels, gedragsregels, handhaven van de hygiëne (binnen het zwembad volgens de WHVBZ) en toezicht op de naleving van contracten (met o.a. pachters).
Je inzet is gericht op het leveren van schone, veilige en toegankelijke dienstverlening op het gebied van sport in de wijk. Je signaleert behoeften van gebruikers uit de wijk, levert met jouw team een bijdrage aan de organisatie van de activiteiten en een bijdrage aan het jaarplan van de afdeling.
Je geeft direct leiding aan circa 25-35 medewerkers en voert voor jouw team het personeelsbeleid uit, zoals de plannings-, voortgangs- en beoordelingscyclus (PVB), verzuimbeleid en loopbaanontwikkeling. Je coacht, stimuleert en begeleidt de medewerkers en draagt zorg voor een veilig en open werk- en leerklimaat en implementeert nieuwe manieren van werken.
Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor een flexibele en efficiënte inzet van mensen en middelen en het stimuleren van een brede inzetbaarheid van medewerkers. Je bevordert de samenwerking binnen je team en met de andere onderdelen van de Productgroep Sportvoorzieningen en relevante andere partijen. Verder ontwikkel je een strategie om de wijk meer te betrekken bij activiteiten in de wijk, die gerelateerd zijn aan bewegen, om zo de ambitie van de gemeente Den Haag te behalen benoemd in de sportnota.

Productgroep Sportvoorzieningen
De Productgroep Sportvoorzieningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle accommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. De productgroep Sportvoorzieningen bestaat uit drie onderdelen:
1. Exploitatie Sportaccommodaties: verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de accommodaties. Centraal staat de wijkgerichte aanpak zodat het sportaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de wijk.
2. Bouw Onderhoud & Techniek (BOT): verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor het projectmanagement, de marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en het toezicht en de controle op realisatie.
3. Projecten Organisatie & Advies (POA): levert kennis en ondersteuning aan de gehele productgroep Sportvoorzieningen, onder andere: coördineren en leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van bestuurlijke stukken; vertalen van beleidsvoornemens naar de uitvoering en de betekenis daarvan voor de exploitatie; begeleiden van verbeterprojecten die binnen de productgroep Sportvoorzieningen worden geïnitieerd.

Wat bieden wij?

  • Aanstelling voor in eerste instantie een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Salarisschaal 10, met een minimaal salaris van € 2.795,- en maximaal salaris van € 4.225,- bruto per maand (op basis van een volledige werkweek).
  • Een 36-urige werkweek.
  • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB).

Wat vragen wij?
Je hebt een HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een relevante afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een managementopleiding (bijvoorbeeld facilitymanagement of algemeen management).
Je hebt minimaal drie jaar leidinggevende ervaring en veel  kennis van en ervaring met exploitatiemanagement (bij voorkeur van sportaccommodaties), verandermanagement en de implementatie van nieuwe manieren van werken. Je kunt op zowel tactisch als operationeel niveau communiceren en voelt je als een vis in het water in een organisatie waar (politieke) doelstellingen en de dagelijkse werkzaamheden soms met elkaar wedijveren. Je hebt inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen op sport- en zwemgebied.
Verder herken je jezelf in onderstaande eigenschappen:

  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • Resultaatgerichte instelling
  • Leidinggevende kwaliteiten
  • Positieve en enthousiaste aanjager
  • Vernieuwer en ontwikkelaar met lef
  • Praktisch ingesteld

Meer weten?
Contactpersoon met betrekking tot de sollicitatieprocedure:
– Mandy Schaap, 06-22604604 / mandy.schaap@denhaag.nl

Contactpersoon met betrekking tot de vacature-inhoud:
– Anja Kauffeld, exploitatie manager, anja.kauffeld@denhaag.nl
– Janneke Rijksen, exploitatiemanager, janneke.rijksen@denhaag.nl

Extra informatie
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

De Productgroep Sportvoorzieningen is onderdeel van de dienst OCW van de Gemeente Den Haag en is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle sportaccommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Variodeck