#samenwerking

In mijn vorige column heb ik de zwembadbranche uitgedaagd tot samenwerking. Samenwerking als het gaat om het belang van zwembaden en de zwemsport in Nederland. In de branche zijn nogal wat partijen werkzaam, maar dit betekent nog lang niet dat er overal goed wordt samengewerkt. Samenwerken is een manier om activiteiten uit te breiden, producten te introduceren en nieuwe markten te ontwikkelen.

Een belangrijke reden om samen te werken is het realiseren van doelstellingen. De een wil een installatie verkopen, terwijl de ander belangen heeft om bepaalde doelgroepen naar een zwembad te trekken. Soms zien we elkaar als concurrent, maar meestal is het beter om samen te werken en is het voor het voortbestaan van je organisatie een must. Het gaat om verbinden, communiceren, innoveren, risico’s nemen en kosten te reduceren. Genoeg mogelijkheden tot samenwerking.

Voorbeelden van samenwerking in de zwembadbranche? Neem Samzwem in Drenthe, een samenwerkingsverband tussen 20 zwembaden in Drenthe. De samenwerking heeft vooral betrekking op inkoop, installaties, personeel, activiteiten en het uitwisselen van informatie aan elkaar. Zie ook de samenwerking tussen het Mulier Instituut en het platform NPZ/NRZ in het verzamelen, beheren en verspreiden van kennis over zwemmen. De zwembadmonitor is hier een goed voorbeeld van.

De KNZB heeft bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met LACO. Samen met de verenigingen werden er op 13 locaties van LACO in de herfstvakantie een Zwem4daagse gehouden. Ook andere zwembaden en verenigingen organiseren samen de Zwem4daagse, al meer dan 40 jaar. Ieder jaar nemen ruim 70.000 deelnemers deel in ongeveer 400 zwembaden. Ook is de KNZB gestart met het project Sport en Onderwijs. Het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen zwemverenigingen, BSO’s en (basis)scholen met als gezamenlijk doel meer jongeren te laten bewegen. Tevens nemen steeds meer zwemverenigingen, scholen en zwembaden mee aan de schoolzwemkampioenschappen.

Binnen de exploitatie van zwembaden valt nog veel meer winst te behalen. En met de grote exploitatie tekorten bij diverse zwembaden, moet er winst te halen zijn. Steeds meer zwembaden zien ook in dat samenwerking met een goed lopende zwemvereniging op langer termijn beloond kan worden. Zie ze niet als lastig, maar zet ze in waar ze goed in zijn. Gebruik elkaar om de zwemsport te promoten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ga regelmatig om de tafel zitten en niet alleen om het contract voor het volgend seizoen te verlengen. Misschien wil de zwemvereniging wel meer doen in het zwembad, dan alleen het huren van uren. Maak gebruik van elkaars kwaliteiten! Samenwerking levert alleen maar voordelen op. Niet alleen op korte termijn, maar juist ook op langer termijn. Je kan leren van elkaar, elkaar aanvullen, nieuwe ideeën op doen. Je kunt het werk verdelen en dubbel werk vermijden. Kortom: samenwerken loont.

O ja, wilt u eens een keer met de KNZB praten over samenwerking, ik nodig u bij deze uit voor een gesprek tijdens het EK Waterpolo van 16 t/m 29 januari 2012. See you in Eindhoven!

Marcel de Visser
Projectleider Accommodatiezaken KNZB

Reacties: marcel.de.visser@knzb.nl of via twitter @marceldevisser
EasySwim Peuter Survival