Samenwerking tussen vakbeurzen Leisure & Sport Totaal en de Demo-Dagen

Na jarenlang beide een totaalvakbeurs voor sport en recreatie te hebben georganiseerd, zijn Ahoy Rotterdam en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) overeengekomen om voortaan samen te werken. De samenwerking voorkomt verregaande versnippering van de markt voor de vrijetijdsindustrie en maakt het mogelijk om het aanbod van producten en diensten in de recreatiebranche en de inrichting van openbare ruimte te verbreden. Zowel de Demo-Dagen op Papendal als Leisure & Sport Totaal in Ahoy blijven als beurs bestaan. Ahoy stemt haar frequentie af op de Demo-Dagen, zodat de beurzen vanaf 2010 jaarlijks om en om gehouden worden.

Ahoy en VSG organiseren ieder een vooraanstaande vakbeurs voor bedrijven en instanties die zich bezig houden met vrije tijd en sport. Door elkaars beurzen te versterken ontstaat de mogelijkheid om concurrerende initiatieven, die een kleiner deel van de leisure markt bedienen, het hoofd te bieden. De beurzen Leisure & Sport Totaal en de Demo-Dagen, zijn complementair aan elkaar voor wat betreft bezoekers- en exposantendoelgroep. Waar de kracht van Leisure & Sport Totaal met name zit in de ‘natte recreatie’, is VSG sterk op het gebied van het beheer van openbare ruimte. Ahoy Rotterdam en VSG trekken vanaf heden op als partner. Het partnerschap komt dit jaar reeds tot uiting door enerzijds een deelname van Ahoy met een groot paviljoen aan de Demo-Dagen en anderzijds betrokkenheid van VSG bij Leisure & Sport Totaal in een adviserende rol.

Paul Coppes, directeur VSG: ‘Beide projecten zijn volledig complementair aan elkaar. Door een bundeling van krachten kan, met behoud van eigen identiteit, het meest brede platform in de recreatie-industrie en openbare ruimte worden gerealiseerd. Wij verwachten dat de diverse bedrijven, instanties en brancheverenigingen hier positief op zullen reageren.’
Gert-Jan van den Nieuwenhoff, General Manager B to B van Ahoy Rotterdam: ‘Naast synergie en complementariteit is er ook wederzijds vertrouwen en openheid in de beoogde aanpak. Wellicht kunnen wij de samenwerking op termijn nog verder uitbouwen. Maar deze afstemming is een mooie stap voor onze beurzen en voor de branche.’

Demo-Dagen
De vakbeurs Demo-Dagen is de ‘totaalvakbeurs voor sport, spel, recreatie en openbare ruimte’ in de Benelux en vindt plaats van 8 tot en met 10 september op het Nationaal Sportcentrum Papendal. De tweejaarlijkse vakbeurs is het podium voor aanbieders en vragers op de markt van aanleg, inrichting en onderhoud van sport, spel, recreatie en openbare ruimte.

Leisure & Sport Totaal
Leisure & Sport Totaal vindt dit jaar van 16 tot en met 18 november plaats in Ahoy Rotterdam. Het is de enige Nederlandse indoor totaalvakbeurs voor de vrijetijdsindustrie. De professionele bezoeker kan er terecht voor producten, diensten en kennis op het gebied van een vijftal segmenten, t.w. Aqua, Recreatie, Sport, Wellness en Leisure Facilities.

 
 “VConsyst”