Raad akkoord met locatie nieuwbouw zwembad

OEGSTGEEST РHet plan om het nieuw te bouwen zwembad op het huidige parkeerterrein van Poelmeer te realiseren is politiek goed gevallen. De commissie Ruimte besprak 11 juni het voorstel van wethouder Eric Mackay (VVD). Het op te stellen projectplan moet antwoorden gaan geven op nog openstaande vragen. Oegstgeest werkt naar een nieuw zwembad toe. Het huidige zwembad Poelmeer functioneert goed, maar er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Renovatie is gewenst. Uit kostenoogpunt is het verstandiger om zo spoedig mogelijk over te gaan tot nieuwbouw in plaats van nu renoveren en over tien jaar alsnog een besluit tot nieuwbouw te nemen. Vorig jaar november besloot de raad: een nieuw zwembad m̩t een apart recreatiebad. Eind mei presenteerde Mackay de beoogde locatie van het nieuwe zwembad aan de pers.
Donderdag 11 juni besprak de commissie Burger het plan. Alle politieke partijen reageerden instemmend op het locatievoorstel van het college. Wel werd aan de wethouder gevraagd waarom het parkeerterrein nu wel geschikt werd gevonden. Een overtuigend antwoord van de wethouder bleef achterwege. De meeste vragen van de commissieleden gingen met name over uitvoeringsaspecten, zoals hoe ziet het parkeren eruit als op het huidige parkeerterrein wordt gebouwd? En waar komen de onderkomens van waterpolovereniging Vivax en jongerenruimte Friendz in de nieuwe situatie? Meer fundamentele vragen en opmerkingen kwamen van LO en VVD. LO uitte haar zorgen over het feit dat nu nog groene locaties zoals de Almonderhoeve door het college worden gezien als potentiële bouwlocaties. VVD vroeg de wethouder naar de ‘synergie met voetbalvereniging ASC’. De wethouder gaf aan dat in de komende raadsvergadering hiertoe een voorstel wordt gedaan, maar liet verder in het midden wat de relatie dan is.
E.B.T.C.