Lokale samenwerking zorg en sport: succesvolle praktijkvoorbeelden voor de zwembranche

Het wordt steeds duidelijker dat bewegen een krachtig middel is om de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid te verbeteren en er komt meer aandacht voor preventie. Het aantal lokale partijen dat de brug slaat tussen de werelden van sport en zorg neemt dan ook toe. Ook de zwembranche kan hierbij een rol van betekenis spelen. Alles over Sport heeft een aantal praktijkcases beschreven. Lees hier die voorbeelden die interessant kunnen zijn voor de zwembranche om aan te sluiten.

Beweegcoach van Rotterdam Sportsupport

Dit platform biedt een overzicht van al het laagdrempelige sport- en beweegaanbod in Rotterdam, gericht op mensen die niet of nauwelijks bewegen. Zorgprofessionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten zoeken hierop in de spreekkamer samen met de cliënt naar passend aanbod. De zorgprofessional meldt de cliënt vervolgens direct aan, waarna deze wordt uitgenodigd door de sport- of beweegaanbieder. Zij maken samen een afspraak voor een proefles. Mocht de cliënt mee willen doen, dan worden – dankzij een collectieve deal met de zorgverzekeraar – de eerste 16 weken betaald.

>> Lees hier de praktijkcase

De beweegmakelaars in Deventer

Het Deventer Ziekenhuis en de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) werken samen met Sportbedrijf Deventer. Deze samenwerking draait om de inzet van beweegmakelaars om inactieve mensen in beweging te krijgen. Het ziekenhuis en de huisartsenpraktijken verwijzen patiënten door naar deze beweegmakelaars, waarna zij met ze gaan bewegen. De eerste resultaten laten zien dat het zorgverbruik lijkt af te nemen.

>> Lees hier de praktijkcase

Het Beweeghuis in Limburg

Het Beweeghuis is een samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegprofessionals en een onderdeel is de Stadspoli in Maastricht. De huisarts verwijst mensen met klachten aan het bewegingsapparaat door naar deze poli, van waar cliënten worden doorverwezen naar de medisch specialist, fysiotherapeut of beweegcoach van Maastricht Sport. Daar biedt een beweegcoach twaalf weken lang intensievere begeleiding of helpen ze de cliënt passend regulier aanbod te vinden waarbij deze twaalf weken op afstand wordt begeleid. 

>> Lees hier de praktijkcase

Multidisciplinair samenwerken in Veenendaal

Hierbij verwijzen zorgprofessionals gericht en veelvuldig door naar passend aanbod of passende begeleiding in het sociaal domein. Denk aan thema’s als bewegen, voeding, slaap en ontspanning. Eerstelijns Zorgverleners Veenendaal (ESV) is bij deze samenwerking een belangrijke sleutelfiguur, zij coördineert en faciliteert de zorg rondom preventie. Eén initiatief waar wordt samengewerkt is de GLI Beweegkuur. Daarbij wordt ook de koppeling gemaakt met bewegen, bijvoorbeeld via de buurtsportcoach en beweegactiviteiten.

>> Lees hier de praktijkcase

Lees voor meer informatie het uitgebreide artikel Succesvol lokaal samenwerken tussen zorg en sport: vijf praktijkvoorbeelden van Alles over Sport
X