Floor Consult BV Betrokkenheid is de basis van alle vooruitgang

Elke dag zijn er situaties in een zwembad die aandacht nodig hebben. Voor je het weet vliegen de weken en maanden voorbij en kom je niet toe aan waarvoor je bent aangesteld: het managen van een zwembad. Een acuut probleem vraagt om een oplossing en tegelijkertijd moet worden nagedacht over de strategie. Je moet aantoonbaar voldoen aan alle wetten en regels, de subsidie gaat omlaag en door toenemende wetten en regels komen er steeds meer handboeken en formulieren. Daarbij vraagt het personeel ook de nodige aandacht. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen.

Betrokkenheid
Met een sterk en hecht team is adviesbureau Floor Consult BV al vele jaren actief in de zwembadbranche. Onze klanten geven aan dat de praktische aanpak en betrokkenheid ervoor zorgen dat ze weten wat ze moeten doen en hoe ze verder moeten. En dat horen wij natuurlijk graag, want elk vraagstuk is uniek en elke cliënt heeft een eigen verhaal. Betrokkenheid is de basis van alle vooruitgang. Door de vele jaren ervaring is Floor Consult bekend met de uitdagingen die zwembadmanagers dagelijks op hun bord krijgen. Zo is er een training Masterclass Integraal kwaliteitsmanagement voor zwembadmanagers en een Leergang operationeel management in zwembaden voor het middenkader. De Masterclass bestaat uit een trainings- en ontwikkelingstraject van 15 modulen die anderhalf jaar in beslag neemt. Per module komt de groep een dagdeel bij elkaar in een zwemaccommodatie van één van de deelnemers, zodat ook geleerd kan worden van elkaars praktijksituatie. Onderwerpen zijn onder meer Leiderschap & Organisatie, Arbo & HACCP, Communicatie, Zwemwaterwet en Financieel management. De Leergang operationeel management is een gecomprimeerde versie van de masterclass, speciaal gericht op het middenkader.

Vinger aan de pols
Floor Consult BV ondersteunt ook zwembaden bij het handhaven van alle wet- en regelgeving zoals Whvbz en Keurmerk Veilig & Schoon. Hiervoor worden instrumenten ingezet om voortdurend de vinger aan de pols te houden. Het documentensysteem DigiDock is een pragmatisch opgezet dashboard om alle verplichte en actuele documenten digitaal op te slaan en eenvoudig te benaderen. Daardoor is het een handig en overzichtelijk hulpmiddel bij controles van externe instanties of de periodieke audit van Veilig & Schoon. Een ander instrument is de Inspectieplanner die elk moment inzicht geeft welke inspecties, keuringen, controles en rapportages uitgevoerd moeten worden. De planner is een eenvoudige en praktische applicatie die helpt om alle wettelijke verplichtingen op tijd uit te voeren. Het benodigde inspectieformulier of de werkinstructie is daarbij letterlijk met 1 muisklik beschikbaar. Met eenvoudige filters krijgt iedereen een helder signaal als een inspectie of controle uitgevoerd moet worden en in een duidelijk overzicht staat de actuele stand van zaken. Hiermee voldoet het zwembad aantoonbaar aan de wettelijke eisen van de Whvbz en aan de eisen uit het keurmerk Veilig en Schoon. Tevens helpt Floor Consult graag bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een verplicht hulpmiddel om te checken of je als werkgever alles gedaan hebt om een goede en veilige werkomgeving te hebben en/of te creëren voor de werknemers. Met een RI&E worden de aanwezige risico’s met betrekking tot de Arbowetgeving in kaart gebracht. Vervolgens worden deze beoordeeld en als actiepunt opgenomen in het Plan van Aanpak. Floor Consult is gespecialiseerd in het op maat uitvoeren van RI&E’s en het opstellen van het daarbij behorende Plan van Aanpak.

Voor meer informatie: www.floorconsult.nl