Update coronavirus in Nederland: wat betekent dit voor de zwembranche?

Update 23 maart 19:00 uur
Om de verspreiding van het coronavirus te controleren en zo de zorg te kunnen blijven borgen aan iedereen die het nodig heeft, zijn de maatregelen aangescherpt. Deze maatregelen zijn van invloed op ons dagelijks leven en dus ook op de zwembranche. Deze huidige maatregelen betekent het sluiten van zwembaden en zwemscholen. Omdat dit financiële gevolgen heeft, is er een steunpakket waar ook de zwembranche gebruik van kan maken. Bij deze de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgesteld op rij.

Maatregelen vanaf 23 maart

Gezien de nieuwe ontwikkelingen heeft de overheid de maatregelen aangescherpt en deze gelden tot en met 1 juni. Voor voor sport- en fitnessclubs, sauna’s en horeca geldt nog de datum 6 april en mogelijk langer.

 • De scholen en kinderdagverblijven blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten.
 • Cafés en restaurants, sport- en fitnessclubs en sauna’s moeten dicht tot en met 6 april en mogelijk langer.
 • Winkels en openbaarvervoerbedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Te denken valt aan een deurbeleid. Ook vakantieparken moeten dergelijke maatregelen nemen.
 • Mensen met ‘contactberoepen’ als kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun beroep tot en met 6 april niet uitoefenen.
 • Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden verboden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften wordt een uitzondering gemaakt.
 • Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep. Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is, bijvoorbeeld parken, stranden of bepaalde wijken. Bij groepen van drie mensen of meer, gezinnen uitgezonderd, kan worden opgetreden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen van 400 euro. Parken, stranden en campings kunnen worden gesloten.
 • Binnenshuis geldt vanaf nu: maximaal drie mensen op bezoek.
 • Iedereen die last heeft van verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moet thuisblijven en sociale contacten mijden tot men weer is opgeknapt.
 • Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een ‘cruciaal’ beroep.

Sluiten zwembad

Het zwemmen verhoogt niet het risico op een besmetting verhoogt, de sociale interactie binnen zwembaden wel. Zolang deze maatregelen gelden, moeten zwembaden en zwemscholen hun deuren sluiten.

Vanuit het RIVM wordt het verloop van de besmettingen nauwlettend gemonitord en het is dan ook raadzaam om hun site goed in de gaten te houden.

Informatie werkgevers en ondernemers

Medewerkers

Omdat de zwembaden zijn gesloten, betekent dit voor veel medewerkers dat zij geen werk hebben. Toch kan het zijn dat werkzaamheden doorlopen, op kantoor of thuis. Veel zwembaden verrichten nu onderhoud of houden een grote schoonmaak. Als werkgever moet je natuurlijk te allen tijde zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent in dit geval ook dat je het risico op een besmetting van het coronavirus moet minimaliseren en preventief te werk moet gaan en de adviezen van het RIVM moet opvolgen. Je kunt je hierbij laten adviseren door de arbodienst, zij hebben een werkgeversadvies opgesteld om werkend Nederland op een gezonde en veilige manier aan het werk te houden. Daarnaast verstrekt de FNV informatie voor werkgevers.

 • Informatieplicht
  De werkgever moet de werknemers informatie geven over wat het coronavirus betekent voor de werkzaamheden en of er sprake is van een verhoogd risico om het virus op te lopen tijdens het werk. De maatregelen die erop gericht zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken moeten ook worden besproken, zodat de werknemers weten wat ze moeten doen.
 • Mondkapjes
  Mondkapjes worden alleen geadviseerd bij medisch personeel. Het probleem bij mondkapjes is dat het alleen helpt als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk, aldus het RIVM.
 • Handenschudden
  Voer het ‘groeten zonder aanraking’ in op het werk. Dat wil zeggen, vermijd handen schudden. Hierdoor kan het risico op overdracht via de handen aanzienlijk worden verminderd.
 • Thuis werken
  De werkzaamheden die blijven doorgaan ondanks het sluiten van een zwembad moeten, indien het mogelijk, thuis worden verricht. Medewerkers die besmet zijn of last hebben van verkoudheidsklachten, eventueel gepaard met koorts, moeten in iedergeval thuisblijven.
 • Werktijdverkortingsregeling
  Voor de medewerkers die door het sluiten van het zwembad nu niet meer kunnen werken, is er de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen. Zij krijgen dan een gedeeltelijke WW uitkering voor de uren die ze niet kunnen werken. Deze werktijdverkorting geldt overigens niet voor oproepkrachten. Meer informatie hierover vind je bij de UWV.
 • Zelfstandig ondernemer
  Zelfstandig ondernemers kunnen geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling, deze is alleen van toepassing voor medewerkers in loondienstverband. Wel kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd wel rekening met een afhandeltermijn. Je kunt in dit traject de hulp inroepen van Ondernemersklankbord.
  Voor ZZP-ers die een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s is de verruiming van de BMKB aangekondigd om liquiditeitsproblemen op te vangen middels een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening courant-krediet.
  Je kunt ook gebruikmaken van de mogelijkheden van bijzonder uitstel van betaling die de Belastingdienst nu biedt voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Algemene informatie

 • Wat zijn de symptomen?
  De symptomen zijn koorts (hoger dan 38 graden Celsius) met daarbij luchtwegklachten hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus, loopneus en problemen met ademhalen. Genezen is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).
 • Incubatietijd
  De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Voor het nieuwe coronavirus gaan we uit van een gemiddelde incubatietijd van 7 dagen, maximaal 14 dagen.
 • Verspreiding
  Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.
 • Wat kan ik doen om verspreiding te voorkomen?
  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.
  > Houd buiten de gezinssituatie altijd 1,5 meter afstand.
  > Schud geen handen.
  > Was je handen regelmatig.
  > Blijf bij verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten, eventueel gepaard met koorts, thuis totdat de klachten over zijn en vermijd sociale contacten.
  > Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  > Gebruik papieren zakdoekjes.