Op zoek naar die ene leverancier?

Zoutelektrolyse verboden in Nederland?

Van den Heuvel Watertechnologie BV is ruim 30 jaar actief op de markt met zoutelektrolyse installaties, bekend onder de naam Chlorinsitu®. De afgelopen twee jaar hebben zij zich ingespannen om de positie van de Chlorinsitu® desinfectie-technologie een plaats te geven binnen de context van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (en gelijknamige Regelgeving).
Omdat wetten- en regelingen niet geheel aansloten op de moderne technologie, deed zich de situatie voor dat de legitimiteit van dit type desinfectie apparatuur in Nederlandse zwembaden ter discussie kon worden gesteld. En uiteindelijk ook werd gesteld.
Voor het oplossen van deze problematiek is regelmatig overleg gevoerd met de betreffende instanties met de Minister van Ruimte en Milieu om samen haar ministerie de ontstane situatie op een constructieve wijze op te lossen. In overleg met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Inspectie, heeft het ministerie van VROM de chloor in-situ technologie nu een duidelijke plaats gegeven in de nationale bestrijdingsmiddelenwet: Bijlage IX (= lijst met uitzonderingen, red.) uit de regeling worden aangevuld met de volgende omschrijving: “chloorverbindingen die op de plaats van toepassing door een daartoe bestemd apparaat wordt gegenereerd uit natriumchloride, tenzij die toepassing is bestemd voor desinfectie van leidingen voor drinkwater voor mens en dier”.

Dit najaar zal er een Ministeriële Regeling verschijnen. 1 januari 2010 treedt de regeling in werking. Hiermee is de positie van de chloor in-situ technologie voor een ieder duidelijk. De oplossing geeft gehoor aan het maatschappelijk belang welke wordt gehecht aan veiligheid in- en om zwembaden.
Hiermee is er voor de sector een einde gekomen aan een periode van “ruis” over de toepasbaarheid van deze moderne desinfectietechnieken. Ook behoort de bezorgdheid van veel locale overheden tot het verleden, immers, deze wilden niet terug naar het tijdperk van het vervoeren van chloorbleekloog en zuur over de weg.

Duidelijk is dat elke leverancier van Zoutelektrolyse apparatuur de Europese wetgeving zal moeten volgen welke voor 2017 een feit is.
Zoals Van den Heuvel heeft begrepen, tijdens de vele gesprekken over dit onderwerp, zal hiervoor veel input moeten worden gegeven door de leverancier zelf en zullen er diverse dossiers moeten worden aangemaakt. Daarnaast zullen er keuringen moeten volgen aan de apparatuur door desbetreffende instanties zoals het Ctgb.

Lees hier de volledige brief van VROM aan Van de Heuvel d.d. 9 oktober 2009

(Bron: Van den Heuvel BV)