Amsterdam gaat meer doen voor zwemvaardigheid

We horen veel geluiden dat het schoolzwemmen wordt wegbezuinigd. Helaas gaat dit niet onopgemerkt, zo vindt de Reddingsbrigade. Men merkt dat de zwemvaardigheid afneemt, met helaas soms treurige gevolgen. Maar gelukkig zijn er ook gemeenten waar de kraan juist weer opengaat. Het stadsbestuur in Amsterdam wil meer doen om basisschoolleerlingen hun zwemdiploma te laten halen.

Achterstand

Men merkt dat in met name de De stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord er relatief grote achterstanden wat betreft zwemvaardigheid er wordt lager gescoord op het gemiddelde van het aantal behaalde zwemdiploma’s. Daarom vindt Amsterdam dat er extra maatregelen nodig om te voorkomen dat kinderen zonder diploma de basisschool verlaten. Men wil graag het aantal kinderen dat hun zwemdiploma haalt verhogen naar 95 procent, dit betekent dat een groei nodig is van ongeveer 15 procent. Geen onhaalbare kaart, op de basisscholen in de hoofdstad waar nu gebruik wordt gemaakt van schoolzwemmen is het aantal behaalde zwemdiploma’s beduidend hoger.

Vangnetcursus

Voor kinderen die ondanks het schoolzwemmen nog steeds moeite hebben met zwemmen is er daarnaast een zogenaamde vangnetcursus. Kinderen die extra les nodig hebben, kunnen deze spoedcursus tijdens de zomervakantie gratis bijwonen. Daarbij is de aanwezigheidsplicht de stok achter de deur, want blijven de kinderen afwezig, dan kost de cursus 100 euro. Omdat de instapniveaus bij deze cursus echter lang niet gelijk blijken te zijn, wil de gemeente Amsterdam deze cursussen vanaf nu ook tijdens overige schoolvakanties invoeren. De beoogde 95 procent moet op die manier weer een stapje dichterbij komen.

Bron: Nationale Onderwijsgids